A mai napon együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara. A dokumentumot dr. Zombor Gábor polgármester és Borbély Lajos kamarai elnök látta el kézjegyével.

A megállapodás leszögezi: Kecskemét város építészetpolitikájának lényege az épített örökség fennmaradt elemeinek megőrzése, ezzel egyidejűleg azok sajátos szellemiségének jövőbeni fejlesztésekbe integrált korszerű folytatása. Az építészeti örökség a szélesen értelmezhető kulturális önazonosság erőteljes történelmi eleme. Ezért ennek tisztelete, megőrzése, megismertetése és a fejlesztés forrásaként való felhasználása fontos önkormányzati és szakmai feladat.

Az együttműködés célja: a város területén megtalálható európai történelmi építészeti stílusokat, valamint a kortárs modern építészet európai áramlatait, a városban található sajátosan magyar műépítészeti törekvések eredményeit, az egykor volt páratlanul gazdag paraszti-tanyasi építészeti kultúrát őrizve, az általános építészeti innovációhoz való kapcsolása, és európai szintű sajátos és otthonos építészeti környezet létrehozása.

Az építész kamara tagjai a város szakmai-civil közösségeiben ezeket a célokat ismertetik, partnerséget ajánlanak, és közreműködési lehetőséget kérnek azok megvalósulásához. Továbbá aktív szerepvállalással, személyes szakmai munkával segítik a fejlesztési programok megvalósítását. Az építész kamara részt vállal a településrendezési eszközök, fejlesztési koncepciók, stratégiák, így különösen az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozási folyamatában, véleményezésében, az önkormányzat örökségvédelmi feladatainak ellátásában, a jelentős fejlesztések illeszkedési kérdéseinek tisztázásában, a konkrét építmények szakmai bírálatában, a településképi vélemények szakmai megalapozását szolgáló önkormányzati tervtanácsi munkában történő részvétellel, továbbá a Kamarai Tervtanács működtetésével, közreműködéssel az önkormányzati tervpályázatokban.

A közös célok megvalósítása érdekében az önkormányzat vállalja, hogy a fenti feladatok elvégzése során közreműködő szakmai partnerként bevonja az építész kamarát, segíti a szervezet munkáját, amelynek működéséhez, programjaihoz közvetlen vagy közvetett támogatást is nyújthat.

Sajtóanyag, Kecskeméti Városháza

2013. december 12.

Hozzászólások