Édes Rózám! – monodráma Csomor Csilla színművész előadásában – A pódiumelőadást a kecskeméti Ifjúsági Otthonban láthatják a nézők az Aradi vértanúk napja tiszteletére 2021. október 6-án 17.00 órakor (a plakáttól eltérő időpontban).

csomor csilla

A reformkor a magyar társadalomban végbemenő újítási, modernizációs szándékra utal. A korszak idején számtalan szociális, gazdasági, kulturális vívmány született:
– a jobbágykérdés rendezése,
– az önálló, modern ipar megteremtése,
– a Himnusz és más nemzeti összetartozást kifejező költemények, valamint
– a polgári átalakulás útjában álló akadályok elhárítása.

Mindezek alapkövei lettek az öntudatra ébredő nemzet újkori történelmének, s elvezettek a modern, polgári Magyarország megteremtéséhez. Főbb kezdeményezői: Széchenyi István, “A legnagyobb magyar”; Kossuth Lajos; Wesselényi Miklós, “Az árvizi hajós” és Deák Ferenc, “A haza bölcse”

Déryné Széppataki Róza (1993-1972) Schekenbach József és Ridl Anna leányaként született, 1793. december 27-én Jászberényben Schekenbach Róza néven. Pályája csúcsát épp a reformkorban élte. Legnagyobb sikereit operettekben szubrettként aratta.

Csomor Csilla színművésznőt már gyerekkora óta foglalkoztatta, hogy ennek a kivételes, sokoldalú, ám magánéletében vigasztalanul magányos nőnek az élettörténetét bemutathassa. Igazából a kötődésein túl – Jászberényben született ő is és a régió iránt nagy tisztelettel adózik – Déryné karrierje, pályája, művészi indíttatása is nagyon közel áll hozzá.

Déryné meghatározó személyisége volt a magyar színművészetnek, a magyar nyelvű színjátszás vele indult el, ő és társai honosították meg.

Déryné emlékirataiból, naplójából hangzanak el részletek, a mű archaikus, XIX. századi magyar nyelven íródott, nem a mai magyar szóösszetétel és mondatszerkesztés jellemzi, ezért igazi nyelvtörténeti csemege is. A monodrámában utalás található Katona József Déryné Széppataki Róza iránt táplált szerelmére, továbbá az 1848/49-es szabadságharc bukásának kihatására Déryné művészi életútjára.

 

Csomor Csilláról itt írtunk