A Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye (Kecskemét, Kölcsey u. 3.) tisztelettel meghívja Önt és kedves családját DR. HONTI GÉZÁRA (1923-2006) EMLÉKEZÜNK című kamara kiállításának megnyitó ünnepségére és az azt követő beszélgetésre 2014. június 14-én, szombaton 15 órára. Dr. Honti Géza özvegye nemrég a kecskeméti szakgyűjteménynek ajándékozta férje Ph.D. disszertációját, érmeit, személyes tárgyai közül néhányat. Ezekkel is emlékezünk Dr. Honti Géza belgyógyászra, kutatóra, aki 1953-tól haláláig végezte áldozatos gyógyító munkáját Kecskeméten.

Salufor – Kecskeméti emlékezés gyógyítóra, kutatóra – június 14.
Dr. Honti Géza életrajza

Dr. Honti Géza 1923-ban Szegeden született, iskoláit Szegeden végezte, orvosi diplomát 1948-ban Szegeden kapott. Első tudományos sikere a szegedi egyetemen 1948-ban pályadíjat nyert gyógyszertani pályamunkája volt. Sajnálatos, hogy a politika évtizedeken át befolyásolta tudományos tevékenységét. Második világháborús ellenállási tevékenysége komoly nemzetközi méltánylást eredményezett, azonban hazai elismerést csak a háborút követő néhány éven át kapott. A későbbi hátrányos helyzetének az a magyarázata, hogy a kínált előnyök dacára nem volt hajlandó az állampárti politika támogatására. Feladta egyetemi státuszát és kutatói perspektíváját.

Hódmezővásárhelyi kórházi tevékenysége alatt a herba viola tricolorisból állított elő szövetaktiváló anyagot, melynek hatásmehanizmusa az Azulenol kenőcshöz hasonló volt, s melyet a kórház osztályain sikerrel alkalmaztak. Ezek után Honti Géza meghívást kapott a pécsi belgyógyászati klinikára. Hámori professzorral együtt akadémiai tervmunka keretében dolgozott, s a belgyógyászati szakvizsgát is kitűnőre tette le. Ezek alapján komoly reményei lehettek szakmai lehetőségeit illetően, mígnem a pécsi tanácsházára kapott meghívást társadalmi tevékenység aktiválására hivatkozva, telefonon.

Herbaviolatric növény

Ott hivatkoztak ellenállási múltjára, lehetőségeire, és röviden elmondták, hogy bizalmas információkat várnak tőle a klinika belső ügymenete kapcsán. Erre elhatározta, hogy otthagyja a klinikát. Ez megdöbbenést váltott ki, de anyagi kötelezettségekre hivatkozott. 1953-ban családjával Kecskemétre költözött. A kecskeméti rendelőintézeti státusza mellett megszervezte tudományos munkája feltételeit. A kórház és az állatkórház voltak a fő bázisai. Írásait hazai és keletnémet lapokban közölte.

Egy betegügy kapcsán meghívták az Országos Merapid Bizottságba, ahol találkozott Putnoky professzorral. Gyümölcsöző együttműködés alakult ki közöttük, főleg a malignitás és a histamin kapcsolatának tisztázása érdekében végzett kísérleti munka területén. Amikor kísérleteik eredményeit nyugati referáló szemlék is közölték, 1966-ban meghívást kapott Skóciába ankét tartására a Nemzetközi Histamin Szeminárium keretében. A megtartott ankét jelentős nemzetközi elismerést eredményezett. Oklevelek, emlékplakettek révén méltányolták. Az ankét alkalmával fejtette ki a capsaicin decarcinogén hatásának tényét, melyet az angol nyelvű kiadványok személyével kapcsolatban említettek.


Az állambiztonsági szervek britanniai előadásával kapcsolatos élménybeszámolóit egyértelműen megtiltották. 1969-ben az állambiztonsági apparátus népellenes bűnöket emlegetve letartóztatta, demonstratív házkutatással párhuzamosan és bebörtönözte. Egy hónapi börtön, vallatás, majd vitatkozás – olykor kalandos fordulatokkal tarkítva. Végül is jó ügyvédi manipuláció eredményeként szabadlábra került. Biztosították, hogy szemmel tartják, a külföldi közleményeit is ellenőrzik, és külföldre se engedik. Dr. Honti Géza ezek után úgy vélte, hogy inkább a gyógyszerszabadalmi irányba van módjában tájékozódni. Jelentős bel- és külföldi szolidaritást volt módjában élvezni. Külföldi kiadványok foglalkoztak a tudományos tevékenységével, és felkérték, hogy vegyen részt az International Institute of Community Service magalapításában. Az alapító tagságról ízléses emlékplakettet adtak.

1981-ben Salufor nevű gyógyászati készítménye szabadalmi védettséget kapott, de a beígért forgalmazás politikai vétóba ütközött. 1986-ban előadást tartott a budapesti Onkológus Világkongresszuson. Egy kecskeméti patika magisztrális jelleggel gyártotta a kenőcsét, mely elsősorban szövetvédő, immunstimuláló hatású, de főleg herpes terápeutikumként volt használatos. Jelentős tény, hogy praecarcinogén szövetet, basaliomát sikerült 3 hónapi kenőcsös kezeléssel elmulasztani. Másik kidolgozott módszer érdemel említést, melynek intratumorális alkalmazása révén kutyák adenocarcinomáját 7-10 napon belül sikerült destruálva meggyógyítani. Feladatul tűzte ki ezen módszer humán alkalmazásának organizációját, főleg mamma carcinomák és centrális tüdő tumorok esetében. Feladatának tartotta a capsaicin decarcinogén szövetvédő és antiallergiás, valamint szellemi élénkítő hatását gyógyszeres készítmény formájában biztosítani.

2014. június 13.

Hozzászólások