Kecskeméti Nemzetközi Civil Konferencia – Civilek a „jót cselekvésért” és együttműködésért

A Városi Civil Kerekasztal (Kecskemét) sajtóközleménye

Befejeződött a háromnapos Közép-Európai Civil Konferencia Kecskeméten, amit mindvégig nagy érdeklődés kísért. A több mint kétszáz regisztrált résztvevő aktívan közreműködött a konferencia eredményessé tételében. Az elhangzott előadások tudományos, jogi és gyakorlati megközelítésben rávilágítottak a civil mozgalmak jelentőségére, társadalmi fontosságára, nemzetközi és hazai változásaira, fejlődésére. A jelenlévők civil kuckókban vitatták meg az elhangozott előadások lényegét és egy előremutató dokumentum megalkotásában vettek részt.

A civil szervezetek képviselői hangsúlyozták az együttműködés fontosságát, a párbeszéd jelentőségét, külön kiemelték, hogy a fiatalok bevonása a civil mozgalmakba központi jelentőségű. A konferencia záró napján közös nyilatkozatot fogadtak el.
Közös elhatározással úgy döntöttek, hogy a konferenciát legalább három évenként meg kell ismételni még szélesebb körben, de ha lehetőség van rá, célszerű lenne kétévenként megszervezni.

A konferencia résztvevői és szervezői köszönetet mondanak a PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE Alapítványnak, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának és az Alföldi Civilekért Alapítványnak, hogy támogatásukkal lehetővé vált a konferencia megrendezése.

ZÁRÓNYILATKOZAT

Közép-Európát és a közép-európaiság eszméjét évszázadok során az itt élő népek hasonló sorsa, együttélése és együttműködése alapozta meg, és ma is ez tartja fenn. Mi, a Kecskeméti Nemzetközi Civil Konferencia résztvevői belső indíttatásunktól vezérelve úgy gondoljuk, hogy az itt élő népek hagyományaiban gyökerező együttműködési készségére támaszkodva erősítjük civil kapcsolatainkat, folyamatossá és hatékonyabbá tesszük azt.

Mintegy tíz évvel ezelőtt az Óbudai Lengyel-Magyar Civil Szervezetek Felhívása keretében egy civil eszmecsere indult el. Jelen konferenciánk célja ennek a civil eszmecserének a kiszélesítése és rendszeressé tétele.

A Közép-Európa országaiban működő civil szervezetek és közösségek munkájának célja a „jót cselekvés” képességének növelése. Ez a szándék hassa át egyre mélyebben a civil közösségek munkáját, hálóként erősítve a helyi társadalmat regionális és interregionális szinten. Ennek pozitív hatása lesz a nemzetiségek, nemzetek és államok közötti békés párbeszéden alapuló együttműködésre is. Úgy véljük, hogy a „jót cselekvés”-re irányuló szándék és képesség kifejlődése és működése a záloga annak, hogy országainkban erősödjék a demokrácia, a nemzetek között pedig erősödjék a bizalom és az együttműködés.

Kecskemét városa híres sokszínű hagyományairól, arról, hogy a történelem során az itt élők mindig békességben éltek együtt. A város polgárai büszkék, hogy egy ilyen nemes rendezvény házigazdái lehettek. Bízunk benne, hogy az itt elhangzó gondolatok biztosítékul és támogatásul szolgálnak a civil szervezetek összefogásához, a további önkéntes munkához, vagyis a jót cselekvéshez! A Kecskeméti Nemzetközi Civil Konferencia résztvevői ezt a szándékukat aláírásukkal is megerősítik.

Alapvetések

• A Közép-Európa régió népei békéjének, boldogulásának pillére az egyre erősödő és folyamatos párbeszéd, a kapcsolati háló erősítése közös értékeink mentén.

• Valamennyiünk számára vállalandó érték a keresztény gyökerek mellett a humanizmus, demokrácia, jogállamiság.

• Elismerjük és erősítjük a régió közép-európai kulturális örökségét, sokszínűségét, és átörökítésében közreműködünk az ifjúság bevonásával, amely minden embertársunkat gazdagítja, és ezzel együtt európaiságunkat is.

• Valljuk és képviseljük, hogy a civil világ sokszínűsége, tenni akarása jelentős hozzáadott értéket képvisel minden társadalomban, annak minden szintjén.

• Különösen jelentős kapcsolati bázist jelentenek a kultúra, a tudomány, az egészségügy, a szociális ellátás, a sport és a turizmus területén működő szervezeteink.

• A megismerés és az ebből fakadó megértés és jobbító cselekvések növelik egymás iránti szolidaritásunkat, személyes életünkben emberségünket.

• Az együttműködés erősíti azon szándékunkat és képességünket, hogy másokat megbecsüljünk, és értékeinkre támaszkodva azt ki is fejezzük.

• Valljuk, hogy értékeink szerint az emberek érzelmi, gondolati és cselekvési terének közös eredője csak a jó lehet.

• Az önkéntességben és a közösségekben rejlő erő érvényesüljön a helyi partnerségek létrejöttében és tartósságában, valamint fontos szerepe van az egyes ember otthonosság és kompetencia érzetében, ami boldogulását elősegíti.

• Alapvetéseinket képviselni kell a szervezetek, közösségek és tágabb értelemben az országok és nemzetek együttműködésében.

• Valljuk, hogy egyszerű, tiszta, őszinte gondolatok civil cselekvéseinkben a legeredményesebbek, és hiszünk a párbeszéd és az együttműködés teremtő erejében.

• A 2017. október 12-14. között rendezett Kecskeméti Közép-Európai Civil Konferencia úgy határozott, hogy legalább 3 évente megismétli a nemzetközi civil rendezvényt.

Kecskemét, 2017. október 14. – Közép-Európai Civil Konferencia

 

 

Hozzászólások