Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a magyar állam megalapítójára, első királyunkra emlékezünk. Szent István méltán tekinthető történelmünk egyik legnagyobb alakjának, mert államszervező tevékenysége tette lehetővé a magyarság fennmaradását Közép-Európában.

 

 

szentistvan01

 

A krónikák tanúsága szerint Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg, Nagyboldogasszony napján, amikor a katolikus egyház Szűz Mária mennybemenetelét ünnepli. A hagyomány szerint halála előtt a király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot.

Az augusztus 20-i ünnepet Szent László királyunk alapozta meg. 1083-ban ezen a napon felnyittatta István király sírját a székesfehérvári bazilikában, és kezdeményezte első királyunk szentté avatását VII. Gergely pápánál. A tényleges szentté avatás néhány évvel később, 1106-ban valósult meg Könyves Kálmán uralkodása idején.

 

szentistvan04

 

Szent László uralkodása alatt találták meg a legismertebb István-ereklyét, a Szent Jobbot. Ennek tiszteletét később az Aranybulla (1222) törvénybe iktatta. Az ereklyét a török hódítás idején Dalmáciába, egy raguzai kolostorba menekítették. 1771-ben Mária Terézia Budára vitette a Szent Jobbot, és elrendelte a Szent István nap megünneplését. Ekkortól vált hagyománnyá a Szent Jobb körmenet.

A kiegyezés után (1877) augusztus 20. újra nemzeti ünnep lett, majd 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította. 1895-ben miniszteri rendelet írta elő a középületek fellobogózását ezen a napon. Az ünnep a két világháború között is megőrizte jelentőségét. A II. világháború után a kommunista hatalom nem vállalta ezt az ünnepet egyházi vonatkozása miatt. Nem szüntették meg, de átkeresztelték az Új kenyér ünnepére. 1949-ben az új kommunista alkotmány elfogadása után Szent István napja az Alkotmány napja lett.

A rendszerváltozás után, 1991-ben az új, szabadon választott parlament visszaadta az ünnepnek a régi nevét. Újra Szent István napja lett, egyike három nemzeti ünnepünknek, amely a magyar államalapítás és első királyunk emléknapja is. A király ereklyéje, a Szent Jobb ma a budapesti Szent István Bazilikában látható. Az ereklye előtt ismét körmenettel tiszteleghetünk. Augusztus 20. nemcsak egyházi, hanem állami ünnep is államalapító uralkodónk, Szent István király emlékére.

 

Weninger Endre

 

 

Hozzászólások