A Magyar Országgyűlés 2020 decemberében döntött arról, hogy a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása, amelynek elindulását prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr 2022. 03. 11-én jelentette be.

petofi klubok

A bicentenáriumhoz kapcsolódva az országos közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet a költőfejedelem születésének 200. évfordulójához a Petőfi Klubokban számos közösségépítő programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas kulturális eseménnyel csatlakozik kultúrstratégiai intézményi partnereivel, amely programban Bács-Kiskun megyének is meghatározó szerepe lesz.

Partnerek

Az anyaországi és a külhoni magyarság részvételére építő, helyi közösségeket megerősítő kezdeményezést, a Petőfi Klubok hálózatát a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködő tartalomszolgáltató partnereivel, többek között (részletes lista mellékletben) a Déryné Program, a Filharmónia Magyarország, a Hagyományok Háza, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Népfőiskola Alapítvány, valamint a Nemzeti Filmintézet közreműködésével indítja útjára.

petofi klubok
A Petőfi Klubok célja

A Petőfi Klubok azontúl, hogy megismertetik a résztvevőket Petőfi Sándor életművével és szakmai pályafutásával, a nemzeti törekvéseket megerősítő, társadalmi és gazdasági változásokat generáló reformkorba is betekintést engednek. Különös tekintettel a kulturális örökségünk és identitásunk alapját képező magyar nyelv hivatalossá tételére, a nemzeti kultúra megszilárdulására, a kulturális intézmények megalakulására és a civil szervezetek robbanásszerű fejlődésére.

A program – a kezdeményezők szándéka szerint – a reformkor szellemiségéhez méltó kulturális alkalmakat juttat a településekre, amely alkalmak közvetlen lehetőséget teremtenek a nemzeti értékek megismerésére, történelmi, művelődéstörténeti és szépirodalmi tudásbővítésre, szórakozásra, továbbá a személyes és közvetlen kapcsolatokra építő, azokat erősítő közösségi együttlétekre és az online kapcsolódásra is.

A Petőfi Klubok megvalósulásával idén 100 (88 magyarországi és 12 külhoni) település kapcsolódhat a program keretében megvalósuló kulturális programokhoz, míg 2023-ban további 100 település csatlakozik a Kárpát-medencei klubhálózathoz. (A 2022-es év települési listája megyénkénti bontásban alább olvasható.)

Az együttműködő partnerek feladatai

A közös célt méltón reprezentálja a közreműködő szervezetek impozáns névsora is, amely országos kultúrstratégiai, közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, valamint tudományos intézmények és országos szervezetek példaértékű együttműködését mutatja.

A programsorozat megvalósításában együttműködő országos szervezetek komoly- és könnyűzenei koncertekkel, színházi és irodalmi előadásokkal, könyv- és folyóirat-bemutatókkal, kiállításokkal, vetítésekkel járulnak hozzá a kulturális kínálat sokszínűségéhez.

A Nemzeti Művelődési Intézet nagy tapasztalattal rendelkezik a mostanihoz hasonló hálózatépítő programok menedzselésében. A szervezet kiemelt stratégiai célja, hogy támogassa az anyaországi és külhoni magyar közösségek értékfeltáró tevékenységét, segítséget nyújtson a tárgyi és szellemi értékek, hagyományok megismeréséhez, megőrzéséhez és a magyar identitásuk mindennapi megéléséhez.

E célok vezérelték többek között a 2020-ban lefolytatott Kárpát-medencei Petőfi-kutatást, a települési értékfeltárást támogató fejlesztéseket, az olvasóköröket népszerűsítő Falusi Krónika rendezvénysorozatot, továbbá most, az emlékév keretében elindított Petőfi Klubokból létrejövő hálózat elindítását is. A program sikeréhez a Nemzeti Művelődési Intézet a Petőfi Klubok erőforrásainak stratégiai tervezésével, logisztikai és hálózatépítő tapasztalataival, valamint a központi programkoordinációval járul hozzá.

A bekapcsolódó települések helyszín, szakember és helyi szervezőmunka biztosításával erősítik a Kárpát-medencei programot.

Bács-Kiskun megyei részvétel

A megyénkből Dunavecse, Fülöpszállás, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Orgovány településeket érte az a megtiszteltetés, hogy Petőfi Klub alakulhat. Ezek a települések aktív részesei lehetnek az idei száz település között létrejövő hálózatnak, valamint együtt ünnepelhetik költőóriásunk születésének 200. évfordulóját külhoni nemzettársainkkal Bákó, Csíkszereda, Gyimesfelsőlok, Gyergyószentmiklós, Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Zenta, Dunaszerdahely, Nagytárkány, Lendva és Beregszász lakóival.

 

Várható hatások, eredmények

• Helyi kulturális élet felpezsdülése
• Petőfi Sándor emlékének interaktív, a fiatalokat is bevonó és megszólító megőrzése
• Új közösségek indulása és azok megerősítése
• Helyi amatőr művészeti kezdeményezések, akciók elindulása
• Hazai és külhoni települések, intézmények közötti kapcsolatok kialakulása
• Nemzeti és települési identitás erősödése
• Generációk közötti párbeszéd elmélyülése
• Tudástranszfer – a klubban átadott ismeretek vagy élmények további programok, kezdeményezések, új értékalapú közösségi tevékenységek alapjául is szolgálhatnak.

A Petőfi Klubok főbb együttműködő tartalomszolgáltatói:

Déryné Nonprofit Kft. / Köszönjük Magyarország! Program
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Filharmónia Magyarország / Térzene Program
Hagyományok Háza / Csoóri Program
Magyar Állami Operaház
Magyar Irodalmi Emlékházak
Magyar Írószövetség
Magyar Tudományos Akadémia
Magyarországi Tájházak Szövetsége
MANK – Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány
Nemzeti Filmintézet
Nemzeti Művelődési Intézet
Népfőiskola Alapítvány
Országos Széchényi Könyvtár
Petőfi Irodalmi Múzeum
Petőfi Kulturális Ügynökség
Rákóczi Szövetség
Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége
További együttműködő tartalomszolgáltató partnerek csatlakozását várjuk!

Nemzeti Művelődési Intézet NKKft.
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3.,

Levelezési cím: 6065 Lakitelek Pf. 53.

Honlap 

 

Kapcsolódó cikkünk

 

Hozzászólások