Arisztokrata családból született, parlamenti képviselőként az I. világháború végén a békekötés mellett foglalt állást. Ekkor már nem kellett különösebb éleslátás ahhoz, hogy mindenki rájöjjön, a Monarchia ezt a háborút elvesztette. Károlyi ebben a helyzetben vezető politikai szerephez jutott. A szociáldemokratákkal és a polgári radikálisokkal együttműködve létrehozta a Nemzeti Tanácsot 1918. október 25-én. Az úgynevezett őszirózsás forradalom (október 31.) miniszterelnökké nevezte ki.

Olyan politikai helyzetben került hatalomra, amelynek kezelésére nem volt alkalmas. Kisebbségi érzéssel küzdő, gyenge képességű ember volt, de nagy hatalomvággyal bírt. Gosztonyi Péter történész a magyar történelem legkétbalkezesebb politikusának nevezi, az események alapján teljes joggal. Politikai tevékenysége Magyarország számára tragikusnak bizonyult. Naiv módon abban reménykedett, hogy a győztes antant egyenlő félként fog tárgyalni vele.

A hazatérő magyar katonaságot leszerelte, (hadügyminisztere, Linder Béla kijelentette, hogy nem akar több katonát látni), így az ország védtelenné vált a betörő román és cseh csapatokkal szemben. Megakadályozta, hogy a székely hadosztály védelmezze Erdélyt a románokkal szemben. Nem tudta megoldani a belső problémákat sem. Amikor a győztesek további területi engedményeket követeltek, lemondott, és szabad utat engedett a Kun Béla vezette kommunistáknak, akik kikiáltották a Magyar Köztársaságot 1919. március 21-én.

Máig sincs feldolgozva, hogy Károlyi politikája mennyiben járult hozzá a súlyos trianoni diktátumhoz. A történészek egy része azt hajtogatja, hogy a feltételeket már korábban eldöntötték, mások azonban kételkednek ebben. Az ellenállás hatására később a törökök feltételeit is enyhítették. Károlyi a II. világháború után visszatért Magyarországra, és 1949-ig Rákosiékat szolgálta, mint stockholmi magyar követ.

Összegzésként azt mondhatjuk el róla, hogy valószínűleg jó szándékú ember volt, de tevékenységével Magyarország történelmének egyik legkártékonyabb figurájává vált.

Weninger Endre

Hozzászólások