Kecskemét Városért oktatási díjban részesült Farkashalmi Erzsébet magyar szakos tanárnő, a Piarista Iskola Felső Tagozatának tagozatvezetője. A neves díjat Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony adta át a Városháza dísztermében.

 

fhalmi02

 

Farkashalmi Erzsébet több évtizedes kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért, odaadó pedagógusi munkásságáért, iskolavezetői tevékenységéért, a magyar kultúra és a diákszínjátszás értékeinek a tanulóifjúság körében való terjesztéséért kapta a Kecskemét Városért Oktatási díjat. 

Farkashalmi Erzsébet a kecskeméti Katona József Gimnáziumban szerzett érettségit, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára jelentkezett magyar-orosz-francia szakra. Itt szerzett általános iskolai tanári diplomát 1976-ban. 1976-tól 1993-ig a kecskeméti Jókai Mór Általános Iskola pedagógusa volt. A Piarista Iskola általános iskolai részének felső tagozatos tanáraként ez a huszonharmadik tanéve. A tantestület meghatározó pedagógus egyénisége, aki példát mutat gyermekszeretetével, szakmai felkészültségével, önzetlen áldozatvállaló személyiségével.

Szaktárgyait pályájának kezdetétől magas színvonalon, a legmodernebb módszertani lehetőségekkel és taneszközökkel élve, hatékonyan tanítja. Sok-sok tanulócsoport osztályfőnökeként gondja volt a rábízott, sokszor nehéz sorsú, problémás családi háttérrel rendelkező diákok gondos nevelésére, kísérésére. Tanári pályáján nemcsak azt tartja fontosnak, hogy kiemelkedő képességű tanítványait a legmagasabb szintre emelje, hanem azt is, hogy a lemaradókat felzárkóztassa. Gyakorta vállalkozott diákjaival nyári túrúra, táborozásra. Részt vett külföldi testvériskolai projektek szervezésében, lebonyolításában.

 

fhalmi0

 

A Piarista Általános Iskola felső tagozata magyaros szakmai munkaközösségének több mint egy évtizedig ő volt az összefogója, irányítója. Ebben a szerepében, valamint diákönkormányzati tanárkoordinátorként is számtalan iskolai program kigondolója és megszervezője volt. A kecskeméti Piarista Iskola régi hagyományaihoz tartozik az irodalmi diákszínpad működtetése. A felső tagozatos diákok Farkashalmi Erzsébet tanárnő vezetésével számtalan kiváló és emlékezetes diákszínpadi fellépésben szerepeltek.

Farkashalmi Erzsébet 2015 őszétől tagozatvezetői felkérést kapott. Vezetői megbízatását rendkívüli odaadással végzi a diákok, szülők, pedagógustársak és vezetőkollégák nagy megelégedésére.

Kunszt József díjban részesült a kecskeméti Piarista Iskola egyik igazgatóhelyettese, Mikulás Domonkos. A díjat 2016. május 13-án, csütörtökön adta át ünnepélyes keretek között Bábel Balázs érsek úr adta át Kalocsán, a Katona István Házban.

 

kunszt-mikulas

Bábel Balázs érsek úrral

Az ünnepi beszédet Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök atya, a díjazottat méltató beszédet Nagy Attila SchP igazgató mondta. A rendezvényen a keceli Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola énekkara lépett fel, amit ünnepi fogadás és agapé követett az érseki palota dísztermében.

Az idei évben immáron tizenhatodik alkalommal került átadásra a Kunszt József érsekről elnevezett díj, melyet minden évben az oktatás és tudomány bőkezű mecénásaként ismert főpap kinevezésének évfordulóján három pedagógus kap meg. Mikulás Domonkost pedagógusi munkájának elismeréseképpen terjesztették fel a díjra.

Mikulás Domonkos a kecskeméti Piarista Gimnázium diákja volt, majd a matematika-német szakos diplomája megszerzése után kezdőtanárként ide is tért vissza tanítani. Osztályfőnökként, szaktanárként lelkiismeretes munkát végzett. Nagy intenzitással kapcsolódott be már 2000-től az iskolafejlesztési projektekbe Mindezek révén már a 2000-es évek elejétől tagja lett az iskola vezetői csapatának, majd 2007-től igazgatóhelyettesi megbízatást kapott. Kiemelt feladata lett a pedagógiai kultúra megújítása, az ehhez szükséges módszertani képzések, taneszközök biztosítása, az ezeket lehetővé tevő pályázatok figyelése, menedzselése.

 

kunszt sokan

 

Mindezek mellett Mikulás tanár úr bekapcsolódott az iskolafenntartó piarista rend központi intézményeinek a munkájába is: tagja volt a megalakuló Pedagógiai Bizottságnak, világi delegáltja a tartományi és egyetemes szerzetesi káptalanoknak. Számos tartományi szintű munkacsoportban is részt vett, melyek a jövőt tekintve stratégiai fontosságú projektek kidolgozását kapták feladatul. Szerepet vállalt a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztésében is.

Gratulálunk a két díjazott pedagógusnak, további sikeres munkát kívánva!

 

Fotó: Banczik Róbert, Piarista Iskola

 

Hozzászólások