Ígéretes római katolikus papi pálya állt előtte. A tudós teológusból talán még püspök is lehetett volna. Ő azonban egyre inkább szépírói vénát kezdett magában érezni. Ráadásul valamiképp azt is sejtette, hogy nem adatik néki hosszú élet. Valóban: csupán negyvenkilenc évet élt… Csiky Gergely egy és egy negyed százada, 1891. november 19-én hunyt el. Nagyjából egy év múlva pedig arra emlékezünk, hogy százhetvenöt esztendeje, 1842. december 8-án született.

 

csiky00

 

A papsággal a Katolikus Egyházat is otthagyó Csiky – becslések szerint – mintegy százkötetnyi munkát hagyott örökül, a fordításait is beleértve. Legelső, magas jutalmat hozó színdarabja, a Jóslat még a divatos újromantika stílusában fogant. Ám az 1880-ban bemutatott Proletárok már mérföldkőnek számít; a magyar kritikai realista dráma kezdetének. Fogalomtisztázásra van szükség. Az ő „proletárjai” korántsem azonosak az elhíresült kommunista indulóban megemlítettekkel! Azoktól minden felsorolt méltóságnak reszketnie kell, mert ők úgymond feltámadnak majd.

Nem: Csiky a nagyváros léhűtőit, szélhámosait illette e szóval. Ballagi Mór, ugyanennek a kornak neves szótárírója „tengődiknek” nevezte őket, értve rajtuk a vagyon/foglalatosság nélküli polgárokat. A számtalan feldolgozást megért Csiky-darab címe nem véletlenül módosult hát az idők folyamán: játszották Ingyenélők, sőt Mákvirágok címmel is…

 

konyv-ingyenelok

 

Bár Csiky Gergely többoldalú íróember volt, nyelvi fejtegetései szinte alig akadnak. Meg kell azonban említenünk, hogy Mukányi című darabjában, e remek szatirikus jellemvígjátékban az egyik epizódszereplő egy Zápolya Ignác nevű purista nyelvész. Hegedűs Géza és Kónya Judit vitatható véleménye az, hogy Csiky Simonyi Zsigmond nyelvészt parodizálja alakjában. Való igaz, s ezt érdemes is megemlítenünk: a szintén 1880-ból való Mukányi előtt épp egy évvel jelent meg Simonyinak egy ilyen című munkája: „Antibarbarus (Az idegenszerű és egyéb hibás szavaknak és szerkezeteknek betűrendes jegyzéke)”. Ám azt is meg kell jegyeznünk, hogy az ekkor már akadémiai levelező tag Simonyi professzor épp a haladó szellemű magyar nyelvészek nemzedékeinek elismert nevelője lesz!

Maradjunk még a Mukányinál! Ez a vígjáték ugyanis legalább egy olyan mondatot tartalmaz, amely szállóigeként köthető Csiky Gergely személyéhez. Így hangzik: „Felvirradt végre a dicső nap hajnala…” Egy régebbi, táblabírós frázist örökít át, természetesen paródiaképpen.

 

csiky-sirja-kerepesi

Csiky Gergely sírja a Kerepesi úti temetőben

Csikynek A nagymama című darabját is fel-felújítják manapság is. Ebből is idézhetünk egy bölcs mondást: „A fiatalság olyan hiba, mely napról napra kevesbedik.” Újabban inkább ezen variánsát hallhatjuk: „A fiatalság olyan betegség, amely napról napra gyógyul.”

Van egy olyan Csiky-színmű is, amelynek maga a címe ér föl szállóigével. Ez pedig: a cifra nyomorúság. A látszat-csillogás szinonimája ez. Valamiképp olyasmi, mint ami az orosz építészetben, sőt valóságban a Patyomkin-falu…

Végezetül még valamit… Essék szó a szerencsés, és hisszük, hogy maradandó névválasztásról: mert Temesvár is, Kaposvár is büszke lehet arra, hogy éppen Csiky Gergely Színháza van!

 

 

Holczer J. Pompiliusz