3.7.3.-16-2017-00112 az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázati támogatás keretében – Tudásközpont a Hírös Agórában – mert tanulni jó egy életen át elnevezésű projektet a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ valósítja meg. A projekt teljes időtartama: 2018. február 1 – 2021. január 31-ig. Elnyert támogatás: 64.300.000 Ft Programjaik többsége megtelt. Ezekre a további felnőtt érdeklődőket a JELENTKEZÉSI LAP e-mailben elküldött vagy személyesen átadott, előzetes kitöltésével tartják számon, mely alapján a 2019. február 1-én kezdődő, ugyanezen ingyenes programjaik részeseivé válhatnak.

A projekt során 2018-ban a következő ingyenes foglalkozások megvalósulnak meg, melyekre MÉG VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET:

BABAVÁRÓ esték – heti szakkör
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
Új információk átadása – tudásszerzés elsősorban a babaváráshoz és a válasz kész gondozáshoz kapcsolódó témákban: szülés, szoptatás, hordozás, babaápolás és babamasszázs. A családbarát szemlélet az emberi kapcsolatokat, a kötődést erősíti, a családokat partnerként segíti. Nem csak a szülői, nagyszülői kompetenciákat erősíti, hanem az egész életen át tartó tanulás előmozdítása érdekében egyéb készségeket is, amelyek a kapcsolati kultúrát erősítik, így a munkaerő-piaci reintegrációt is segíthetik.
Ideje, időtartama: minden kedden 17.00-18.00 óráig, 40 héten át
Vezetője: Néma Attiláné szülésfelkészítő, dúla
Információ: Habuda Ibolya 76/481-523, ibolya.habuda@hirosagora.hu

BABA-MAMA JÓGA – heti szakkör
Helyszíne: Hírös Agóra Hetényi Közösségi Háza
Kis babás csoport: 6 hetes kortól mászásig, Nagy babás csoport mászástól számítva.
A babák jógáztatása fizikai ingerléssel jár, erősíti a gerincet, rugalmassá teszi az ízületeket, élénkíti a szervezet működésével. A baba jóga a klasszikus hatha-jóga gyakorlatain kívül kiegészül a csecsemő-masszázs technikájával, amitől a babának azonnal jó közérzete lesz, és még javítja a baba és az anya közti non-verbális kommunikációt is. A közös jóga hatékonyan ötvözhető a szülés utáni testgyakorlatokkal, melynek célja az anya rehabilitációja (pl. gátizom torna, hasizom-gyakorlatok). A középpontban mindig az anya-gyermek kapcsolat és egymásra hangolódás, kötődés az elsődleges cél, de nem elhanyagolandó a közösségformáló ereje az ilyen típusú foglalkozásnak. A foglalkozásokon a babákat ringatjuk, forgatjuk, ezzel párhuzamosan mondókázunk, ami segíti a kisbabák későbbi beszédértését, beszédészlelését, beszédfejlődését. Hasonló élethelyzetben lévő édesanyák találnak egymással is jó lehetőséget az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.
Ideje: időtartama: minden szerdán 9.45-10.30 óráig a nagy babás csoport – MEGTELT!
minden szerdán 10.30-11.15 óráig a kis babás csoport, 40 héten át
Vezetője: Berényi Zsuzsanna, jóga oktató
Információ: Lehotay Judit 76/472-713, judit.lehotay@hirosagora.hu

KÉK STÚDIÓ – Zenei Készség és Közösségfejlesztés – heti szakkör
Helyszíne: Hírös Agóra Kék Elefánt Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Batthyány u. 33.)
Fiatalok gyakorlati tudásfejlesztése a stúdiótechnika használatában
A foglalkozás sorozat során a bevont fiatalok zenei és ének tudásának fejlesztése mellett bemutatjuk egy hangstúdió használatának alapjait, valamint élmény és nem-formális pedagógia eszközével fejleszteni kívánjuk a fiatalok szociális kompetenciáját. A program során a fiatalok készíthetnek demo felvételeket, kipróbálhatják magukat közös zenei produkciók szerkesztésében és előadásában.
Ideje, időtartama: minden csütörtökön 17.00-19.00 óráig 40 héten át
Vezetője: Baross Attila stúdióvezető
Információ: Szabó Csaba 30/261-3243, csaba.szabo@hirosagora.hu

VÁLÓ – TÁRSASÁG – műhelyfoglalkozás
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
Jogi, – életvezetési, – életszervezési, – pszichológiai alapokon nyugvó beszélgetések és együttgondolkodás  – a válás előtt, közben vagy után lévő résztvevőket foglalkoztató, megválaszolásra váró kérdésekről. Segítségnyújtás a család megváltozott életében a személyiségfejlesztés eszközeivel.
Ideje, időtartama: minden hónap 4. szombatján 9.00-13.00 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Barta Gyöngyi és dr. Boós Tibor
Információ: Habuda Ibolya 76/481-523, ibolya.habuda@hirosagora.hu

ANYAIDŐ – havi szakkör – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
Az édesanyák önbecsülésének, erőforrásainak, kapcsolati hálójának megerősítése, készségfejlesztése, új készségek tanulása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében. Interaktív foglalkozás, amelyen a résztvevők személyes fejlődése van középpontba állítva. Témák: önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, párkapcsolat, családtervezés, jövőtervezés, időmenedzsment, karrierépítés. A foglalkozások az életvezetést, döntésképességet segítik, a formális oktatásba és a munka világába való visszatérésre is példákat adnak.
Ideje, időtartama: havonta, minden 2. szerdán 17.00-18.30 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Néma Attiláné Ella, alkalmanként meghívott előadóval
Információ: Habuda Ibolya

ÉLETKÖR – havi szakkör – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
Női közösség, ahol a különböző életszakaszban, különböző életkorban lévő nők interaktív, élményalapú tanulása valósulhat meg, éppen a különbözőség által, bevonva a kultúra, a kézművesség személyiség- és közösségformáló eszközeit is. Hozzáadott értékek a generációk közötti együttműködés. Hangsúlyos az egymástól való tanulás, a sorstárs támogatást, ami a személyes és a szociális készségfejlődést is előmozdítja. A foglalkozások esélyt teremtenek a külső és belső erőforrások felfedezésére és mobilizálásra.
Ideje, időtartama: havonta, minden 4. szerdán 17.00-18.30 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Néma Attiláné Ella, alkalmanként meghívott előadóval
Információ: Habuda Ibolya

ZÖLD HÁZTARTÁS – környezettudatos műhelyfoglalkozás – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
A zöld-háztartással kapcsolatos ismeretek átadása az ökokörök módszertanával. Ennek lényege, hogy a résztvevők maguk vállalják el egyes témák feldolgozását, járnak utána a részterületekkel kapcsolatos tudnivalóknak, kutatnak utána és a találkozók alkalmával előadóként szerepelnek. A többiek hozzátehetik saját ismeretanyagukat és a következő alkalomig odahaza kísérletezhetnek: melyik megoldás válik be a család A kutatás során az internet használata, illetve az ismerősökkel való „interjúzás” segíti majd a résztvevőket a tanulást segítő kulturális tartalmak készségszintű elsajátításában. A megfigyelések pedig arra szolgálnak, hogy informális módon tanuljanak nagyobb összefüggésekről és tudatosabban álljanak saját életük rendezéséhez.
Ideje, időtartama: havonta, minden hónap 4. csütörtökén 16-20 óráig 12 hónapon át
Vezetője: Oláh Edit környezeti nevelő
Információ: Szabó Csaba, 30/261-3243, csaba.szabo@hirosagora.hu

ÉLET – ÚTMUTATÓ – műhelyfoglalkozás – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kék Elefánt Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér (Batthyány u. 33.)
Az önálló életvitelt segítő alapkompetenciák fejlesztése nemformális és informális képzési formában:
– a hivatalok világának megismerése (Kormányablak, Polgármesteri Hivatal, NAV)
– az ügymenetek megismerése és elsajátítása a hétköznapi élet ügyeinek önálló intézéséhez (e-ügyintézés, adóbevallás)
– az igazságszolgáltatás rendszerének megismerése (szabálysértési eljárások, büntetés végrehajtás)
– állampolgári részvételt támogató kompetenciák fejlesztése: helyi civil szervezetek és közösségi kezdeményezések megismerése, alkalmi bekapcsolódás éppen futó projektjeikbe
Ideje, időtartama: havonta, minden 4. kedden 15-19 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Borda Balázs és Kósa András Csaba ifjúságsegítők
Információ: Szabó Csaba, 30/261-3243, csaba.szabo@hirosagora.hu

IRÁNYTŰ-ÉLETPÁLYA tervező – foglalkozás sorozat – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
Életpálya tervezés elméletben, és gyakorlatban. Segítséget kívánunk nyújtani pályakezdő fiataloknak, munkanélkülieknek az alapvető életpálya építéshez szükséges kompetenciák megismeréséhez, és fejlesztéséhez. A sorozat a következő modulokból áll: Kommunikáció, Önismeret, Szakma és pályaismeret, Képzési rendszer ismerete, Önéletrajzírás, álláskeresési technikák, Munkajogi, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek.
A sorozat segíti a személyes és társas kompetenciák fejlődését, a szociális tanulást.
Ideje, időtartama: 2 hetente szerdán 16.00-18 óráig 12 hónapon át
Vezetője: Horváth Gyula pályaorientációs tanár
Információ: Szabó Csaba, 30/261-3243, csaba.szabo@hirosagora.hu

GOMBA és NÖVÉNYISMERET – tanfolyam – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
A tanfolyamon résztvevők a gombák és a gyógynövények felismeréséhez, valamint azok gyűjtésével, tartósításával, felhasználásával, termesztésével kapcsolatban kapnak hasznos ismereteket. A résztvevők a legalapvetőbb gombák (184 faj) és gyógynövények (65 faj) felismerését sajátíthatják el elméleti előadásokon és terepgyakorlatokon. Hivatalos végzettséget a tanfolyam nem ad.
Ideje, időtartama: havonta, minden 3. hétfőn 17.00 – 20.00 óráig, 12 hónapon át
Vezeti: Horváth Lászlóné gomba és gyógynövény szakértő
Információ: Labanczné Krámos Krisztina

LATIN FITNESZ – heti szakkör – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
A társastánc elemeinek oktatása, aerobik elemekkel ötvözve.  A stressz oldása, lazítás, a  szeretet jegyében a zene, a tánc segítségével. Alakformálás, pozitív Énkép kialakítása.
Ideje, időtartama: szerdánként 18.30 – 20.00 óráig, 40 héten át
Vezetője: Polyákné Nagy Enikő táncpedagógus
Információ: Nagy József

OTTHONSZÉPÍTŐ tanfolyam – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon kézműves műhely
Alkalmanként újabb és újabb kézműves technikával és anyaggal ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az anyagok kiválasztásánál egyik főszempont az újrahasznosítás. Törekszünk a környezetbarát, természetes anyagok felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb skáláját bemutatni a résztvevőknek. A másik fontos tényező, hogy a foglalkozások során elsajátított tevékenységek otthoni körülmények között is elvégezhetőek legyenek.
Tervezett foglalkozások: beton virágtartó készítése, gyapjú tárolók nemezelése (dupla foglalkozás), rongyszőnyeg szövés (dupla foglalkozás), kerámia szappantartó készítése, házi szappan készítése, üvegmozaik- tükörkeret, párnahuzat díszítése – transzferálás, kenyérkosár fonás papírból, farmer újragondolva (szennyeszsák, táska varrás), karácsonyi ajtó és asztaldíszek
Ideje, időtartama: havonta minden 3. szerdán 14.00 -17.00 óráig 12 hónapon át
Vezetője és információ: Acsai Rita kézműves műhelyvezető

PARÁZS NÉPTÁNC csoport a szenior korosztálynak – heti szakkör – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
A helyi, kiskunsági táncok, majd a szatmári, később az erdélyi forgós-forgatós táncok elsajátítása. Minden táncanyaghoz néprajzi ismeretanyagot is társítunk a komplexebb ismeretszerzés jegyében. A tánc hagyományban betöltött szerepét, kapcsolódásait is megismertetjük a táncoló felnőttekkel.
Ideje, időtartama: csütörtökönként 19.30 – 22.00 óráig 40 héten át
Vezetője és információ: Lukács László a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője

E-ÜGYINTÉZÉS – havi szakkör – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Tematika: a mindennapi ügyintézéshez szükséges alapvető kompetenciák megszerzése – ügyfélkapu használat, webes ügysegéd használat, e-tulajdoni lap online ügyintézés, erkölcsi bizonyítvány igénylés, önkormányzati e-ügyintézés, e-kereskedelem szabályai, facebook kisokos.
Ideje, időtartama: minden hónap első szerdáján 9.00-11.00 óráig
Vezetője: Fodorné Nagy Krisztina és Lukács Kitty
Információ: Fodorné Nagy Krisztina

JÁTÉKANIMÁTOR szakkör – havi szakkör – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
A csoportot összetartó erő a játékszeretet, a játék emberformáló szerepének felismerése, s azok tisztelete, akiknek a játékfoglalkozással örömteli, élmény gazdag programot nyújtanak. A cél, képessé tenni a résztvevőket arra, hogy másokat is szívesen bevonjanak, inspiráljanak különféle játéktevékenységekre, mert a játék feszültségoldó, örömszerző, önkéntes és szabadon választott tevékenység.
Ideje, időtartama: havonta minden 3. szerdán 17.00-19.00 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Halasi Ágnes játékanimátor
Információ: Habuda Ibolya

NÉMET nyelvi társalgó – foglakozás sorozat – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
Ajánljuk mindazoknak, akik a már alap szinten megszerzett tudásukat szeretnék szinten tartani, vagy feleleveníteni. Ezt hasznosítani álláskereséshez, külföldi továbbképzéshez, munkavállaláshoz, utazáshoz. Segít a nyelvvizsgára felkészülésben is, mivel az aktív kommunikációt fejleszti.
Ideje, időtartama: minden páros héten, szerdán 17.00- 19.00 óráig, 12 hónapon át
Vezetője: Botykai Marianna nyelvtanár
Információ: Darabos Andrea

KOSÁRFONÓ tanfolyam – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon kézműves műhely
A tanfolyam során a vesszőfonás titkait ismerhetik meg az résztvevők. A foglalkozásokon kenyeres, ovális, bevásárló és szögletes kosár készítésére kerül sor, fűzfavessző felhasználásával.
Ideje, időtartama: havonta minden 2. hétfőn 17.00 órától, 12 hónapon át
Vezetője: Gálné Vörös Sára Terézia kosárfonó
Információ: Acsai Rita

PRAKTIKUS INFORMATIKAI ISMERETEK – tanfolyam – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
A tanfolyam missziója a generációk közötti digitális szakadék áthidalása. A képzés a számítógépes elektronikus kommunikáció alapjainak elsajátítására ad módot a harmadik életkorban lévők számára. Az idősek így leküzdhetik a számítógép és internet, az okos eszközök használatának főbb akadályait, a tapasztalat, az ismeretek és a motiváció hiányát. Az internet számtalan, életminőséget javító szolgáltatást kínál számukra, ezért fontos, hogy ezek használatát minél többen elsajátítsák.
A tevékenységgel elérni kívánt szakmai cél: az előadások témájától függően szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztés, természettudományos kompetencia fejlesztése, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának fejlesztése
Tanfolyam: praktikus informatikai ismeretek a szenior korosztálynak, okos telefonok használata, e-vásárlás stb.
Ideje, időtartama: minden hónap 3. keddjén 9.00 – 12.00 óráig 12 hónapon át
Vezeti: T.- Papp Ágnes számítástechnika tanár
Információ: Labanczné Krámos Krisztina

NAPRAFORGÓ FOLTVARRÓ Klub – műhelyfoglalkozás – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ
A világszerte egyre népszerűbb foltvarrás technikával, művészi színvonalon alkotnak a csoport tagjai, kismamák, és nagymamák egyaránt. Az elérni kívánt szakmai cél az alkotói készségek, kreativitás fejlesztése, önálló tevékenységre való készség fejlesztése, a kifejező képesség, mint kompetencia fejlesztése. Az elkészített alkotásokkal szépítik otthonukat, környezetüket.
Ideje, időtartama: minden hónap 3. szombatján 15 -18 óráig, 12 hónapon át
Vezeti: Juhász Zoltánné
Információ: Labanczné Krámos Krisztina

FAZEKAS kör – művészeti alkotócsoport – – MEGTELT!
Helyszíne: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon kerámia műhely
A foglalkozások az egyszerű edénykészítési technikáktól az összetett formájú, korongozott munkákig avatják be az érdeklődőket a fazekasságba. A tevékenység a népi fazekas mesterség alapjaira épül. A foglalkozások során alacsonytüzű mázas kerámia tárgyak elkészítésének fortélyaival ismerkednek meg a résztvevők (sütőedény, butella, vajtartó, persely, csupor, kancsó…). Az elkészült tárgyak 980 fokos zsengélése, után a mázazást követően 1040 fokos égetésre kerülnek.
Ideje, időtartama: péntekenként 14-17 óráig
Vezetője: Gömöry Dorottya fazekas
Információ: Acsai Rita

További információ:
Darabos Andrea projektmenedzser 06/76/503-880, andrea.darabos@hirosagora.h
Labanczné Krámos Krisztina szakmai vezető 06/76/503-880, krisztina.labanczne@hirosagora.hu
www.hirosagora.hu
ITT:https://www.facebook.com/hirosagoratudaskozpont/

 

Hozzászólások