Két héttel ezelőtt érkezett vissza Rómából a kecskeméti Piarista Rendház volt házfőnöke, Szabó István piarista atya, ahová a Piarista Rend jubileumi évében zarándokoltak el a magyar piaristák. Farkas József, a Wojtyla Ház vezetője meghívta, hogy meséljen élményeiről és a 400 éves Piarista Rendről, a kezdetekről.

Szabó István piarista atya és Farkas József, a Wojtyla Ház vezetője

Az atya elmesélte, hogyan alakította meg a spanyol pap, Kalazanci József az első iskolát Rómában a szegény gyermekek számára, a hányattatásokról, a reményről és a reménytelenségről. A rendtartomány szerzetes tagjai Kalazanci Szent József nyomában járva megemlékeztek saját hivatásukról is.

A kérdésre, hogy merre jártak Rómában, ezt a választ adta: Megnéztük a Piarista Rendhez kötődő jelentős helyeket, így a San Pantaleo templomot, Kalazancius eredeti formában megmaradt szobáját és ereklyéit, és bepillanthattunk leveleibe, személyes irataiba is. A rendalapítónk sírjánál is jártunk. Ünnepélyesen megújítottuk szerzetesi fogadalmunkat. Megnéztük a Rómán kívüli első alapítású iskolát (1616), a Frascatiban lévőt.

Közös imádkozás

Megkérdezték az atyától, hogy a világban merre vannak még piarista iskolák. A válasz meglepő: Egyre több iskola nyílik Ázsiában, Indiában, a Fülöp-szigeteken, és egyre kevesebb a számuk Európában. Volt, aki azt szerette volna tudni, milyen az iskolai élet egy piarista iskolában, mert el sem tudja képzelni. Szabó atya mosolyogva mondta: Ugyanúgy tanítás folyik, mint másik iskolákban, de a külön programokat, a kulturális rendezvényeket, a lelkigyakorlatokat, a kirándulásokat átszövi a piarista szellemiség. A jóság, a türelem, a megértés, a bizalom, a szeretet, a jó példa adása.

Ebédosztás

Az érdeklődő kérdések megválaszolása után az ebédlőben Szabó atya együtt imádkozott a szegényekkel, majd ételt osztott, a Piarista Rendház adományát.

 

W. E.

 

Hozzászólások