Előadások a magyar zsidó képzőművészet, építészet, iparművészet és műgyűjtés jeles képviselőiről, emlékeiről a kecskeméti Cifrapalotában 2014. április 30-án, szerdán 16.00 órakor. Előadó: dr. Németh István művészettörténész

Nemes Marcell

A zsidó származású, de érdemeiért nemesi címet nyert Jánoshalmi Nemes Marcell (1866–1930) vitathatatlanul a magyarországi polgári műgyűjtés egyik legmarkánsabb, s egyben legellentmondásosabb figurája volt a 20. század első évtizedeiben. Nagyvonalú műgyűjtői, illetve mecénási tevékenységéről már életében legendákat zengtek. Számos hazai és külföldi múzeumot gazdagított jelentős, nem ritkán hézagpótló műalkotásokkal, s 1911. május 20-án kelt adományozó levelében 79 festményt ajánlott fel Kecskemét városának.  Ezzel megvetette az idővel nemzetközi rangú gyűjteménnyé fejlődő Kecskeméti Képtár alapját. Az előadás a híres mecénás-műgyűjtő mesébe illő, kalandos pályafutásának legjelentősebb mozzanatait felidézve igyekszik életre kelteni a Kecskemét város díszpolgárává is avatott Nemes Marcell alakját.

Basch Andor: Csendélet

Dr. Németh István művészettörténész 1989–2011 között a Szépművészeti Múzeum muzeológusa, majd főmuzeológusa volt. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem docense, a Néderlandisztika Tanszék oktatója. Az elmúlt tíz év során számos tanulmánya jelent meg Nemes Marcellről különböző hazai és külföldi folyóiratokban, ill. kiállítási katalógusokban. Ő rendezte a Szépművészeti Múzeumban 2011 októberében megnyílt El Grecótól Rippl-Rónaiig. Nemes Marcell, a mecénás műgyűjtő című kiállítást.


Az előadások helyszíne minden esetben: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye

(Kecskemét-Belváros, Rákóczi út 1.)

További előadások
• Május 7. ifj. Gyergyádesz László művészettörténész: Márkus Géza, a Cifrapalota tervezője
• Május 14. Monori Laura művészettörténész: Perlrott Csaba Vilmos életműve
• Május 21. Székelyné Kőrösi Ilona történész: A kecskeméti Kossuth-szobor és alkotója, Telcs Ede
• Május 28. ifj. Gyergyádesz László művészettörténész: A Kecskeméti Művésztelep és a magyar zsidó képző- és iparművészet (Falus Elek, Iványi Grünwald Béla, Faragó Géza, Gráber Margit…)
• Június 4. Barki Gergely művészettörténész: A magyar zsidó festészet és a Nyolcak
• Június 11. ifj. Gyergyádesz László művészettörténész: „Látnak üresen a szemek” – Farkas István művészetéről

Az előadás-sorozat a Megőrzött kulturális értékeink a holokauszt után – KECSKEMÉT ÉS A MAGYAR ZSIDÓ KÉPZŐMŰVÉSZET A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN (Kecskeméten született, alkotott, a városban őrzik a műveit, vagy az itteni gyűjtőtáborból küldte el az utolsó sorait…) című kiállítás kísérő rendezvénye.


Hozzászólások