November 8-án érdekes előadást hallottunk a kecskeméti Katona József Könyvtárban Laczkó János restaurátor-művész, nyugalmazott múzeumigazgatótól a Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja szervezésében Szent Márton Pannóniában címmel.

 

laczko-eloadas5

 

Kissé történelemórán is érezhettük magunkat, mivel átfogó áttekintést kapott a hallgatóság – akik között nemcsak nyugdíjas könyvbarátok, hanem középiskolai diákok is voltak szép számmal – a római birodalom történetéről, és benne Pannóniáról. Hallottunk Szent Márton köpenyének legendájáról is.

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) született a Kr. u. 316-os vagy 317-es évben. Apja jómódú, pogány katonatisztként szolgált, s jutalomból Itáliában kapott birtokot, a család így ott telepedett le. Gyermekként Ticinumban (ma Pavia) nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, felveszi a kereszténységet. Szülei ezt nem nézték jó szemmel. 15 évesen apja akaratára belépett a hadseregbe, majd 19 évesen lett légionárius.

A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát. Egy téli este éppen kilépett Amiens kapuján, amikor nélkülöző koldussal találkozott, akit rablók fosztottak ki és vertek meg. Saját köpenyét kardjával kettévágta, és egyik felét a koldus vállára borította. Álmában Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenydarabban. 339-ben, 22 éves korában megkeresztelkedett.

 

szt-marton-latogato-kozpont0

A szülőháza felett álló Szent Márton-templom, Szent Márton-kút, mögötte a Szent Márton Látogatóközpont, Szombathely  (Wikimedia Commons) 

341-ben kilépett a hadseregből, mert Krisztus katonájaként nem akart harcolni, embert ölni. Hitéért üldözték. Gallia tartományba került, ahol a falvak lakóinak a térítésével foglalkozott. 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, ő azonban tiltakozott megválasztása ellen. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni, de a ludak elárulták őt gágogásukkal, így mégis püspökké szentelték. Fontos hittérítő munkát végzett, a pogány falvak nagy részét megtérítette. Életét csodák és gyógyulások kísérték.

Az előadó szólt még arról, hogy számtalan település viseli a Szent Márton nevet – nem csak Magyarországon, de világszerte. Szerte a világban több ezer templomot szenteltek tiszteletére. Márton napjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon, melyek egyrészt Szent Márton és a ludak legendájához kötődnek, másrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez.

 

laczko-eloadas4

A hallgatóság egy része

Szent Márton a szülőföldjének, Magyarországnak is védőszentje. A 2016-os évet Szent Márton emlékévnek nyilvánította a magyar kormány Szent Márton születésének 1700 éves évfordulója alkalmából.

 

 

Hozzászólások