Akkreditált tanfolyam pedagógusoknak! Kutyával egy mosolyért! Egy újszerű, vidám, sok-sok gyakorlattal és játékkal járó tanfolyamot ajánlunk, ahol négylábú társaink lesznek a segédtanárok. Várunk minden érdeklődőt szeretettel: Dr. Juharos Ágota és De Jonge Norbert szervezők, valamint Bömbi, Bobi, Bátor, Zizi, Kenny és barátai!

 

pedagogus

Információért kattintson IDE

Tanfolyamok:

VESZPRÉMBEN 2016. október 7,8,9-én.
KECSKEMÉTEN 2016. október 14,15,21,22-én.

A tanfolyam címe: A kutya, mint segédtanár. A kutyás terápia, mint alternatív lehetőség a pedagógiában, gyógypedagógiában.
A szervező: KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT ALAPÍTVÁNY
Foglalkozási órák száma: 30 (30 credit pont). A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyam

A továbbképzés célja: Ismerjék meg a pedagógusok, gyógypedagógusok a kutyás terápia filozófiáját, annak hasznosságát a fogyatékkal élők megsegítésében. A résztvevők ismerjék meg a terápiás kutya szerepét a tanulóknál feladathelyzetben, a csoport- illetve osztályközösség erősítésében, a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásában és az integrációban korhatár nélkül. Tudjanak együtt dolgozni terápiás kutya – felvezető párossal. A tanfolyam résztvevői képessé váljanak a kutyás terápia alkalmazására saját szakterületükön az inkluzív nevelés megvalósítása érdekében.

 

kutyus1

A program tartalmának rövid ismertetése: Alapítványunk eddigi munkája során meggyőződött, hogy a pedagógusokkal együtt végzett kutyával asszisztált bármilyen típusú foglalkozás pozitív hatással van az egyén vagy a közösség fejlődésére, hatékonyan támogatja a foglalkozás sikerességét. A pedagógusok körében egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk a módszer iránt, szívesen ismerkednek meg új lehetőségekkel, melyek munkájuk hatékonyságát növelheti. A kutyás foglalkozás pedagógusokra gyakorolt pozitív, „kiégés” ellen való hatása sem elhanyagolható. Az egészségügyben már saját tudományos felmérésünkkel is igazoltan megfigyelhető, hogy nagymértékben segíti a munkahelyi stressz csökkentését, a “burn out” megelőzését a kutyák rendszeres jelenléte.

A 30 órás program során megismertetjük a résztvevőket a kutya tulajdonságaival, etológiai kutatások eredményeivel, ami nyilvánvalóvá teszi a kutya, mint faj alkalmasságát a terápiás munkára. Betekintést adunk a megfelelő fajta és egyed kiválasztásának és képzésének „kulisszatitkaiba”. Elméleti és gyakorlati órák keretében ismertetésre kerülnek a kutyával támogatott fejlesztési lehetőségek, mint pedagógiai, gyógypedagógiai módszerek, akár egyéni akár csoportos fejlesztő foglalkozások, valamint az iskolákban alkalmazható iskola programok során.

 

kutyus2

Betekintést nyerhetnek a résztvevők azokba a lehetőségekbe, amelyekkel a terápiás kutyák segítségével élményszerűen lehet ismereteket átadni a fiataloknak a felelős állattartás, állatvédelem, valamint a fogyatékossággal élőkkel szembeni tolerancia és elfogadás témakörében is. A tanfolyam ezen kívül további ismereteket nyújt a egyéb terápiás, egészségmegőrző, szakmai-módszertani, szabadidős lehetőségekről is. A tanfolyam gyakorlati oktatása képzett, tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutyák és felvezetőik, habilitációs kutyakiképzők részvételével zajlik a tanfolyam helyszínén.

Az előírt tartalmi követelmények:
– A résztvevők a továbbképzés végén képesek legyenek egy a saját szakterületükön alkalmazható esetre terápiás tervet felállítani, a kutyás foglalkozás óratervét elkészíteni és a foglalkozást levezetni.
– A résztvevő legyen képes együttműködni a terápiás kutya felvezetőjével pedagógiai munkájának elősegítése érdekében.
-A kutyás terápia módszereire vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket képesek legyenek felhasználni a pedagógiai munkájukban a saját szakterületükön.
– Ismerje meg a kutyás foglalkozások alkalmazási területeit a köznevelésben résztvevő (akár fogyatékossággal élő) gyermekek képességfejlesztésében az életkori sajátosságoknak megfelelően.
– Ismereteket szerezzen arról, hogy a munkája során milyen módon lehet hatékonyan alkalmazni a kutyával támogatott programokat a terápiát segítő állatfelvezetővel együttműködve.
– Képes legyen együttműködő kutyás szervezetekkel szakmai kapcsolatot kialakítani.

 

csipero0

A kecskeméti Csiperó Fesztiválon is részt vettek a terápiás kutyák.

Az ismeretek számonkérésének módja: 1. Záróteszt kitöltése, a megfelelt eredményhez 51% helyes válasz szükséges. 2. Egy 45 perces kutyával asszisztált tanóra vagy fejlesztő óra óratervét készíti el a saját szakterületének megfelelően, és azt a tanfolyam zárása után legkésőbb 7 nappal elektronikus úton eljuttatja az alapítónak.

A jelentkezés feltételei: iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus. (de szívesen látunk mindenkit, akit érdekel a téma – credit pont nélkül is)

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Fejlesztő pedagógus,
A továbbképzés időbeni megszervezése: 2 hétvége (P, SZ) vagy egy hétvége (P, Sz, V)

Részvételi díj összege: 30 000 Ft. A részvételi díjon felül egyéb költség nem terheli a résztvevőket.

 

 

TANFOLYAMOK 2016-ban:

HELYSZÍN: VESZPRÉM 2016
október 7. péntek 13h-19h
október 8. szombat 8h-18h
október 9. vasárnap 8h-13h30

A jelentkezési határidő 2016. szeptember 15.
Jelentkezés a szervezőknél: Bara Ivetta, 20-9238001 Gyermekekkel a Kutyákért-Kutyákkal a gyermekekért Alapítvány,
gyermekeskutya@gmail.com
A továbbképzés min.18 jelentkező esetén indul

HELYSZÍN: KECSKEMÉT 2016
október 14. péntek 14h-18h
október 15. szombat 9h-17h
október 21. péntek 14h-18h
október 22. szombat 9h-17h
A jelentkezési határidő 2016. szeptember 20.
Jelentkezés a szervezőknél: dr. Juharos Ágota 30-2786801. Kérjük, e–mailen jelezze részvételi szándékát, és jelentkezéséhez mellékelje a tanfolyamdíj befizetésének igazolását.!
kutyavalegymosolyert@gmail.com
A továbbképzés min.10 jelentkező esetén indul
A tanfolyam díját az alábbi számlaszámra kérjük utalni (

 

 

KECSKEMÉTRE JELENTKEZŐK ESETÉN)
11732002-20401135 -00000000 (OTP BANK)
Megjegyzésbe kérjük, írja be:
1. az Ön NEVÉT
2. KUTYA, MINT SEGÉDTANÁR, Kecskemét
A pontos helyszínekről a tanfolyam előtt értesítjük a résztvevőket.

Egyéb tudnivalók a a weboldalunkon.

 

 

Hozzászólások