Városunkban, Kecskeméten középiskola viseli a nevét. Korábban ez leánygimnázium volt, ezért választottak az intézmény névadójának egy történelmi nevezetességű magyar nőt. Többször is tapasztaltam viszont, hogy a diákok keveset tudnak róla. Ki is volt tehát Bányai Júlia?

banyai2

Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét

Azonnal megállapíthatjuk, hogy történelmi szerepe nem mérhető Zrínyi Ilonáéhoz vagy Lorántffy Zsuzsannáéhoz. 1824-ben született az erdélyi Vizaknán egy szegény sóbányász gyermekeként. Házasságkötése előtt műlovarnő volt, majd férjhez ment Sárossy Gyula ügyvédhez, aki 1848-ban meghalt. Júlia ezután ismét műlovarnőként dolgozott egy bécsi cirkuszban.

banyai1

Bányai Júlia

Életében a nagy fordulatot a magyar szabadságharc jelentette. A hazafias lelkesedés a magyar honleányokat is megérintette, és Kolozsvárott önkéntes felderítőcsapatot hoztak létre. Ezt a később mártírhalált halt híres kormánybiztos, Csány László feloszlatta azzal az indoklással, hogy a nők más szerepben is szolgálhatják a hazát (például betegápolással). Tudjuk, hogy ennek ellenére több nő is szolgált férfi ruhában a honvédseregben (például Lebstück Mária, a Mária főhadnagy című operett hősnője).

banyai03

Erdély, Vizakna, Református templom

Bányai Júlia meghalt férje nevén és irataival jelentkezett Bem tábornok erdélyi seregébe. 1849 februárjában már őrmesterként szolgált. Kitűnt bátorságával és dicséretet kapott az ellenség egyik utánpótlást szállító szekérkaravánjának elfogásáért. Kétszer is megsebesült, és főhadnaggyá léptették elő. Valószínű, hogy sebesülése után nem tudta megőrizni inkognitóját, de továbbra is megmaradt a honvédsereg kötelékében. Felgyógyulása után részt vett az oroszok elleni harcokban. Kihasználva francia nyelvtudását, hírszerző tevékenységet is folytatott, melynek során táncosnőnek álcázta magát. Forrásaink szerint csapatával fedezte a magyar sereg visszavonulását, és közelharcban megölt egy kozákot. Bátorságáért Bem kitüntette és századossá nevezte ki.

banyai04

Bem József tábornok

A szabadságharc bukása után sikerült Törökországba menekülnie Bem seregének maradványaival. Magyarországon – a passzív ellenállás mellett – voltak, akik megpróbálkoztak a szabadságharc újraindításával (például Noszlopy Gáspár). Erdélyben Makk József volt tüzérezredes szervezett osztrákellenes felkelést. Bányai Júlia ezért visszatért Erdélybe, hogy részt vehessen az összeesküvésben. Ezt az osztrák hatóságok leleplezték, és kb. 60 embert letartóztattak. Júliának azonban ismét sikerült Törökországba menekülnie.

banyai5

Kairó

1850-ben ment újra férjhez Matta Ede volt honvédszázadoshoz. A házaspár sokat utazott az oszmán birodalomban, majd Kairóban telepedtek le. Itt vendéglőt nyitottak „A fáraóhoz” névvel. Úgy tudjuk, hogy Júlia 1866-ban leányával hazalátogatott Magyarországra, de továbbra is Kairóban élt. 1880-ban adományt küldött a vizaknai honvédemlékmű felállításához. 1883-ban halt meg Kairóban, és ott is temették el. Ezután férje hazatért Magyarországra.

Bányai Júlia nem volt történelem-formáló személyiség, de élete a hazaszeretet szép példája.

Weninger Endre

Hozzászólások