A felolvasással való emlékezés Wass Albert erdélyi íróra, költőre már Kecskeméten is hagyománnyá vált. Ebben az évben Csernus Lajosnak, a Hírös Rovókör vezetőjének köszönhetjük, hogy ez a szép rendezvény létrejött.

 

csernus lajos01

 

Kedves Lajos! Mi a foglalkozása?

Vállalkozóként grafikai tervezéssel, kiadvány-szerkesztéssel, nyomdai előkészítéssel foglalkozom a ’90-es évek eleje óta.

Mikor alakult a Rovókör, és mióta az elnöke? Mi a kör célja?

A 2010-ben alakult Hírös Rovókör olyan, magyar múlt iránt érdeklődő emberek baráti köre, akik elhatározták, hogy maguk és a haza szolgálatára megismerik, használják és megismertetik honfitársainkkal is elődeink betűit, múltunk írott és íratlan emlékeit, értékeit. Őseink írását, gondolkodását, cselekedeteit tanulmányozva megéljük és átadjuk örökségünket. Értékeinket fel- és megismerve a magyar emberek önbizalmát, önbecsülését, hitét szándékozzuk erősíteni. Hogy egyre többen érezzük Sajó Sándor szavaival: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”. Az alapító tagok választottak „elnökükké”, mint elsőt az egyenlők közül.

 

baratok egyuttes01

Barátok együttes

Hogyan jutott el Önhöz a Wass Albert felolvasó nap megszervezésének az ötlete?

Rovókörünk tagja, Kiss Gabriella szervezte az elmúlt 6 évben a kecskeméti Wasshiányos felolvasó maratonokat. Ő a megsokasodott Garabós teendői miatt hagyta ránk a megemlékezés szervezését. A kezdeményezés 25 órás felolvasásra szólt, de a helyszínként számba jöhető intézmények nyitva tartási ideje és a feszesebb, sodróbb műsor miatt is szűkítettem.

A Hírös Agóra adott helyt a rendezvénynek. Az egyidőben zajló Tourex házigazdája, Székely Zsolt is támogatta ügyünket: könyvesbolt, könyvtár és antikvárium kínálhatta Wass Albert műveit és erdélyi vonatkozású kiadványait az érdeklődőknek.

 

csakone torteli anita tanitvanyaival01

Csákóné Törteli Anita hegedűtanár tanítványai

Nekem úgy tűnik, hogy az egész várost sikerült mozgósítania. Kiket szólított meg?

Az elmúlt alkalmakon, mint olvasó ugyan részt vettem, de a szervezés időigényével, nehézségeivel utólag szembesültem. A sokéves irodalmi rendezvény szervezése után biztos kézzel irányító Bajtai Mária – kinek hálásan köszönöm segítségét –, sok tanácsot, nevet és elérhetőséget adott, ezáltal egyre nagyobb köröket érhettem el.

A rovókörösök, barátaink, ismerőseink és a köreik, a médiák, (Hírös.hu, Kecskeméti Lapok, KTV, Gong Rádió, Szuperinfó és MontázsMagazin), iskolák, nyugdíjas klubok, irodalomkedvelők, alkotók és barátaik támogatása nélkül nem sikerült volna ilyen jól az erdélyi születésű, számkivetettségben is emberségét, magyarságát őrző nagy írónk előtti tisztelgő megemlékezésünk. A szívességi munkára, a fellépésre felkért zenészek, versmondók hívó szavamra igent mondtak, sőt hozták barátaikat is. Ezúton is köszönöm a jótékony segítségüket.

 

kortvelyessi zsolt

Körtvélyessy Zsolt színész

Nagyon igényesen szervezte meg a felolvasást. Egész napra való program gyűlt össze az előre bejelentett résztvevőkből és a spontán betoppanókból.

A fellépők öregbítették jó hírüket és Wass Albert szellemiségével megegyező, lélekemelő, szívet melengető hangulatot teremtettek. 10 órakor Csákóné Törteli Anita hegedűtanár és tanítványai, Bodor Kitti, Pap Ágnes, Berta Ronett, Kiss Sebestyén kvartettje nyitotta a rendezvényt. Kenyeres István köszöntője után lépett fel léleksimogató műsorával a Barátok együttes (Boronkay Klára, Jobbágy Zsanett, Szegszárdy Veronika, Szegszárdy Imre, Palotás Endre, Keskeny Márk, Ábel István).

A kezdeményező levele, a résztvevő 68 település felsorolása után kezdődött a felolvasás. Csákóné Törteli Anita és Bodor Kitti hegedűjátékát ismét felolvasás követte, majd Wass Albert verseket mondott Gyöngyösi Szabó Katalin, Körtvélyessy Zsolt Jászai-díjas érdemes művész, K. Szabó Benedek versmondó és még sokan mások. Felolvasott Dr. Galuska László Pál és a Tanítóképző Főiskola hallgatói is.

 

gyszabo katalin01

Gyöngyösi Szabó Katalin, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének versmondója

Olvasott kisiskolás, nyugdíjas, zenetanár, földműves, iparos, tanár, mérnök, festőművész, városlakó és tanyasi gazdálkodó… Délután a Homoki Zsolt és Takács Gábor gitárduó Régi magyar táncokat játszott. A Kovács Műhely (Bunyik Tamás, Kovács Levente, Molnár Pál) Wass Albert-est című önálló műsorából adott elő. Szabó Sándor tárogatójának hangjaival borzongatott, székely és csángó népdalokat fújt. A Székely himnusz eléneklésével fejeződött be a rendezvényünk.

 

koskar jozsef

Koskár József

Mi volt a nap legemlékezetesebb eseménye?

Sok felemelő pillanatban volt részem, s mindazoknak, akik nem rontó, gyűjtő, hanem a teremtő csodáira figyelő, látó emberként tértek be a rendezvényünkre. Hiszen a gyakorlott vagy alkalmi hangadók által felolvasott szívet melengető, könnyfakasztó, agyafúrt, talpraesett székely góbés történetek néha derűs, néha torokszorongató pillanatokkal ajándékozták meg a jelenlévőket.

 

kovacs istvan jozsef01

Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre elnöke

Nagyon szépen köszönjük Önnek, hogy ilyen szép, maradandó élményt szerzett a város lakóinak a Wass Albert felolvasó nap megszervezésével Kecskeméten. Hogyan összegezné a nap tanulságait?

Mint tudjuk: emberé a munka, Istené az áldás. Ami tőlem, tőlünk (segítők, olvasók és fellépők) telt, megtettem, megtettük. Reménylem, nem hoztunk szégyent a csetlő-botló embereket oly’ megértő szeretettel ábrázoló, s bennünket, utódokat nagy reménnyel tápláló Albert bátyánkra. Kifejeztük tiszteletünket iránta és az általa közvetített teremtői szándék iránt. Együtt voltunk és olWASStunk. Hiszem, hogy a szelleme és művei tükrözte isteni fény nem csak a szemekben, de a szívekben is világot gyújt. S akinek jut a jóból, az nem rejti véka alá.

 

kszabo benedek01

K. Szabó Benedek, a Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Körének versmondója, országos versenyek első helyezettje

Akik nem az egységre törekszenek, akik nem azt keresik, ami összeköt, hanem azt, ami elválaszt, az egyént a köz-ős-s-ég-ből kiszakító eszmék zászlóit követik, azok a teremtés és a testvériség örök törvényei ellen tesznek. Az a sok jó szándék, amit már Wass Albert nevének említése is felébresztett, ezen a napon összeért. Itt, a hírös városban és a magyarlakta vidékeken sok helyen.

Bízom benne, hogy egyre több helyszínen gyűlnek össze jó emberek, és gyúlnak fények szerte a Kárpát-hazában s a föld más vidékein is, hogy külön-külön és EGYÜTT is, EGY-ként tegyünk a teremtő EGYSÉG-ért.

 

dobias peter01

Dobiás Péter zenetanár, zeneszerző

Ön kinek köszönné meg a részvételét, segítségét?

Mindenkinek köszönöm, aki támogatta a Wass Albert tiszteletére rendezett felolvasást, aki eljött és megajándékozott bennünket zenével, énekkel, szavalattal, felolvasással; mindenkinek, aki gondolatokat, érzelmeket keltve erősítette összetartozásunk érzését.

Köszönöm Kovács András és Szakállas Tibor vezette Print2000 Nyomda nagyvonalú segítségét (molinó, plakát, könyvjelző). Köszönöm Simon Balázs esemény-videós emlékidéző felvételeit. A rovókörösök közül nagy segítségünkre volt Halász József a terem berendezésénél és az egész napos ügyeletben. Külön köszönöm feleségemnek, Gyulai Zitának, aki anyai, háziasszonyi és gazdasszonyi teendői mellett egy-egy jó szóval, mosollyal és sok gyakorlatias kérdéssel, tanáccsal végig segített a szervezésben és a megvalósításban.

 

szabo sandor01

Szabó Sándor tárogatóművész

Milyen tervei vannak? Jövőre is elvállalja a szervezést?

Irón-man-ból – jobb híján – ironman-né válni?! Csábító kép. Egy-egy jó ügy érdekében szívesen kalandozok ily’ vadregényes tájakon is, mint a rendezvényszervezés, de szívesebben segítem grafikai és betűművesként a jó magyar kezdeményezéseket: embléma, címke, kiadvány-tervezéssel.

Köszönöm szépen az interjút, további sikeres munkálkodást kívánok! 

 

 

Weninger Endréné Erzsébet

 

 

Hozzászólások