A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek 2017. augusztus 1-jei hatállyal személyi változásokról döntött. Az egyik Kecskemétet is érintette: Dr. Jeney Gábort, a Főplébánia plébánosát minden egyéb feladatának megtartásával a kecskeméti főplébániáról Soltvadkertre helyezte plébánosnak. Gábor atya ezután Soltvadkerten fogja ellátni lelkipásztori feladatait.

Dr. Jeney Gábor, Kecskemét Főplébánia Plébánosa a búcsúmiséjét 2017. augusztus 27-én celebrálta. Sokan búcsúztak tőle ez alkalomból, akik ismerték, becsülték, kedvelték.

A továbbiakban Lévai Jánosné önkormányzati képviselő asszony, az Értékmegőrzési Bizottság tagja beszédét közöljük, amely a búcsúmisén hangzott el. Méltatja benne a távozó plébános munkásságát, kecskeméti tevékenységét.

Lévai Jánosné önkormányzati képviselő búcsúszavai

Visszaemlékezés dr. Jeney Gábor plébános atya kecskeméti szolgálatára

Kecskemét Megyei Jogú Város képviselőtestülete, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony, az Egyházügyi Munkacsoport tagjai és a magam nevében engedjék meg nekem a kedves kecskeméti hívek ezt a kis visszaemlékezést Jeney Gábor plébános atyáról.

Nagy várakozás előzte meg dr. Jeney Gábor atya 2010. augusztus 1-jei Kecskemétre kerülését. Nem sokat tudtunk róla, azonban az internet már akkor is segítségünkre volt.

„A ROHANÓ VILÁG NEM ÉPÍT KÖZÖSSÉGEKET”. Talán ez a gondolat a jelmondatod is lehetne, melyet Tőled olvastam. Te itt Kecskeméten, városunkban igazi közösséget építettél, a szeretet közösségét! Egy olyan összetartó közösséget, amely példa értékű nemcsak városunkban, de tágabb környezetünkben is!

Dr. Jeney Gábort 32 évesen szentelték pappá. Korábban az ELTE Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát történelem-földrajz szakon. Egy évig Kiskunhalason, majd 5 évig Kiskunmajsán tanított általános iskolában. Közben elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának levelező tagozatát, majd egyházjogász lett.

2000-ben döntött úgy, hogy katolikus pap lesz. Az Úr Jézus hívását már negyedéves főiskolás korában érezte, de először nem volt bátorsága igent mondani. Később egyre jobban megerősödött benne, hogy ez az Ő feladata: a papi hivatás. Köszönjük Gábor atya, hogy így döntöttél, hiszen az egyik legszebb hivatás a tied: segíteni a hozzád fordulókon, a gyermekek személyiségének a fejlesztésén fáradozol, hitet, reményt, szeretetet adsz nekünk! Köszönjük, hogy hét évig a miénk voltál!

Azt gondolom, hogy nemcsak az önkormányzat képviselőtestülete, hanem a hívek is érezték, hogy nem volt közted és közöttünk sohasem távolság, téged a szeretet, a hit, a közvetlenséged, a szerény, életvidám természeted, a belőled áradó, felénk sugárzó mosoly jellemzett. Maradj ilyen közvetlen, Gábor atya!

Az Egyházügyi Munkacsoport vezetőjeként mindig számíthattam Rád. Gondolok itt például az egyházi keret felosztására, ahol önmérsékletet tanúsítottál, vagy a Mindszenty, II. János Pál, Pio atya, Szent Kalkuttai Teréz anya emlék-konferencia szervezésére, az imafüzetek lektorálására, vagy a most szervezés alatt lévő Dr. Batthyány Strattmann László emlék-konferencia szervezésére. Köszönjük pótolhatatlan munkádat!

A kecskeméti hívekkel együtt visszaemlékezünk az általad szervezett szentségimádásokra, a Szeretetláng imaórákra, a farsangi batyusbálakra, a városi körmenetekre, az AVE hétvégékre, ahol az egyedül élőknek és az elváltaknak adtál pótolhatatlan lelkierőt, a Városmissziók szervezésére, a KÉSZ-szel, a RÉV-vel közös szolgálatodra, az egyházi évek programjainak szervezésére, a számtalan keresztelésre, bérmálkozók felkészítésére, a felejthetetlen esküvői gondolataidra, rokonaink, barátaink utolsó útjára való felkészítésre, az óvodai és iskolai nyílt napokra, a diákok hitoktatására, túrázásra, házszentelésekre, kenyéráldásokra, és ami nekem nagyon kedves volt: a Szeretetiskolára, ahol közösen tanítottunk. Te földrajzot és történelmet tanítottál.

A fentieken kívül kiemelkedő kapcsolatot alakítottál ki városunk önkormányzatának vezetőivel: dr. Zombor Gábor, Szemereyné Pataki Klaudia polgármesterekkel, Mák Kornél alpolgármester úrral, valamint az Egyházügyi Munkacsoporttal, a történelmi egyházak vezetőivel.

Büszke Rád a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja, hiszen 2016-tól a Dél-alföldi Régiót vezeted, valamint a Karol Wojtyla Barátság Központ, ahol minden meghívásnak eleget tettél. De talán a legfontosabb: nagyon büszke rád Kecskemét lakossága: diákjaid, a hozzád tartozó plébániák, az Egyháztanács tagjai, szűkebb és tágabb környezeted.

Kedves Gábor Atya! Mi, kecskemétiek nem búcsúzunk tőled. Bízunk benne, hogy csak „kiküldetésben leszel távol”. Azonban tudd, hogy szeretettel visszavárunk, visszavár Kecskemét önkormányzata, a város lakossága! Érezd magad jól Soltvadkerten, szeressenek, tiszteljenek úgy, ahogy mi tettük!

Ehhez kívánjuk a jó Isten szerető áldását, támogatását!

 

Lévai Jánosné

Fotó: Gábris Elek

 

 

 

Hozzászólások