Rendíthetetlen hite és erős szeretete főleg Ágostonnal kapcsolatban mutatkozott meg. A legtöbb gondot és bánatot három gyermeke közül Ágoston okozta neki. Bár jó képességei voltak, nem szeretett tanulni. Diákkorában kicsapongó életet élt és egy szektához csatlakozott. A színházban és a szerelemben lelte örömét. Született egy házasságon kívüli fia is.  Mónika könnyek között könyörgött a fiáért Istenhez hosszú évekig, és bizalma soha nem ingott meg.

Hosszú idő elteltével Ágoston – miután sokat hallgatta Milánó püspökét, Szent Ambrust – annak tanítványa lett. 387-ben, nagyszombat éjszakáján megkeresztelkedett. Mónika pedig boldogan ünnepelt, és hálát adott Istennek. Az édesanya vágya végre teljesült.

Ágoston 391-ben Hippo-ban (Afrikában) járt, ahol a város öreg püspökének segédkezett a prédikálásban. Mielőtt Valérius meghalt, püspökké szentelte Ágostont. Ez komoly fordulatot jelentett az életében. Szent Ágoston Egyházunk egyik legnagyobb szentje lett. Vallomások c. művében tanúságot tesz édesanyja töretlen hitéről és szeretetéről. Szent Mónika élete példaképül szolgál minden keresztény édesanya számára: “szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni …”

Szent Ágoston 430. augusztus 28-án halt meg, miközben a vandálok Hippo-t ostromolták. Földi maradványai Szardínia szigetére kerültek, ahonnan később Paviába vitették. Tanítása ma is eligazít bennünket:

A rossz eredete az emberi szabad akarat gyengeségében rejlik, amely az alacsonyabb rendű földi jókat előnyben részesíti az égi örök jókkal szemben. Szent Mónika legcsintalanabb fiából az egyháztörténelem legnagyobb filozófusa lett!

Weninger Endréné

Hozzászólások