Az örömút egy katolikus ájtatosság, melyet általában a húsvét és pünkösd közötti időszakban gyakorolnak.

A keresztúthoz hasonlóan stációkból áll, amelyek a föltámadás utáni újszövetségi eseményeket, és a föltámadt Krisztus tanítványaival való egy-egy találkozását örökítik meg. Ezeken az újszövetségi jeleneteken a keresztény hívek elmélkedhetnek. Ennek gyakorlásához elhelyeznek 14 állomást (stációt). Protestáns felekezetek nem gyakorolják.

Állomásai (stációk)

 • Jézus föltámad halottaiból
 • A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket
 • Jézus megjelenik Mária Magdolnának
 • Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak
 • Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben
 • Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak
 • Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára
 • Jézus megjelenik Tamásnak
 • Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál
 • Jézus átadja a főhatalmat Péternek
 • Jézus tanítványait a világba küldi
 • Jézus a mennybe megy
 • Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét
 • Krisztus elküldi a Szentlelket

Néhány éve Szász Ilma segítségével végigjártam ezeket a stációkat és ennek mentén született meg a lánchaiku, melyet a magam módján virtuális kalligráfiáimmal illusztráltam. Az illusztrációkhoz némi szimbólum magyarázat is készült. Idén az életfilmem részeként virtuális-filmperforációs keretet kapott az ÖRÖMÚT is.

Vetités

Antalffy Yvette

 

Hozzászólások