A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig. Napjai a nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent három nap – nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. A nagyböjti szent negyven napot a nagycsütörtöki és nagypénteki szertartások misztikuma zárja: Krisztus szenvedése, kereszthalála, majd a húsvéti feltámadás.

 

utolso-vacsora

 

E két ünnep liturgiájának közismert elemei mindmáig, hogy a harangok húsvét napjáig elmennek Rómába; továbbá a keresztút, a Szent Sír látogatása, a kereszt fölmutatása és hódolata.

 

Maróti Dezső: Utolsó vacsora

Húsvét volt, vacsora
Az úr asztalánál,
Tanítványok ülték körbe,
A mécses világánál.

Fogadván hűséget,
Hőn szeretve vallák,
Jézus az Ő uruk,
Soha el nem hagynák.

Mégis elárulván,
Bűnbe hullt szavakkal,
Gúnyos pörre adva,
Gőgös nagy urakkal.

Kimondták a törvényt,
Kimondták a vesztét,
Vállára akasztván
A szenvedés keresztjét.

Járjunk hát Jézussal,
Együtt a Golgotán,
Imádkozzunk végig,
Kínba hullt lábnyomán.

Ajánljuk fel lelkünk,
Böjttel, bűnbánattal,
Áldjuk a megváltót,
Méltón, alázattal.

Legyen erős várunk,
Legyen menedékünk,
E vészjósló korban,
Legyen segítségünk!

 

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

 

babarozsa

 

A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban tartanak. A húsvétnak megfeleltethető ünnep volt az egyiptomi fogságból való szabadulásra való emlékezés. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.

 

 

Hozzászólások