Ha Magellán nevét halljuk, akkor arra a spanyol hajósra gondolunk, aki először hajózta körül a Földet. Pedig ezt nem is tette meg egészen, mert nem jutott vissza Spanyolországba, ahonnan elindult. Nem is spanyol volt, hanem portugál származású, aki a spanyol király szolgálatában állt.

 

magellan3

 

Valószínűleg 1480-ban született Portóban. Eredeti neve Fernao de Magalhaes. Ifjúságáról annyit tudunk, hogy apród volt Leonóra királyné udvarában. Később a hadiflottánál szolgált, és részt vett a muzulmánok ellenei harcokban Észak-Afrikában. 1509-ben tagja volt egy Távol-Keletre induló expedíciónak, ami után tiszti rangot kapott. 1513-ban egy marokkói hadjárat során megsebesült, és ennek következményeként egész életében sánta maradt.

Ezután kezdte tanulmányozni a portugál levéltárakban a korabeli térképeket, és az expedíciók történetét. Arra a meggyőződésre jutott, hogy Amerika déli partjainál van egy átjáró, amelyen keresztül el lehet jutni a legendás Fűszer-szigetekre és Indiába. Ezzel kapcsolatos terveivel a portugál királyhoz, Manuelhez fordult, aki azonban nem támogatott egy ilyen hajóutat. Ezért 1517-ben Magellán Spanyolországba távozott.

 

magellan1

 

Tervét benyújtotta a Tengerészeti Kereskedelmi Akadémiának (Casa de Contratacion), de támogatást nem kapott. Azonban az akadémia egyik tagja, Juan da Aranda lehetővé tette számára, hogy V. Károly spanyol király és német-római császár kihallgatáson fogadja. Az uralkodó tetszését megnyerte a terv, és Magellán egy öt hajóból álló flotta parancsnokságát kapta meg. 1519. szeptember 20-án indult útnak 265 emberrel. Célja a Fűszer-szigetek elérése volt Dél-Amerika megkerülésével.

 

magellan4

 

Útjáról megbízható ismeretekkel rendelkezünk Pigafetta hajónaplójából. Tudjuk, hogy Magellán rideg és népszerűtlen ember volt, aki terveiből semmit sem árult el társainak. Vasfegyelmet tartott, és kapitányai gyűlölték. Lázadás is tört ki ellene, melynek leverése után az egyik kapitányt (Gaspard de Quesada) kivégeztette, egy másikat (Juan de Cartagena) pedig partra tett. Egyik hajója, a Santiago sziklának ütközött és elsüllyedt.

 

magellan5

 

1520-ban elérték a La Plata folyó óriási tölcsértorkolatát, amelyről azt hitték, hogy ez a keresett átjáró. Miután rájöttek tévedésükre, az egyik hajó, a San Antonio elhagyta a flottát és visszafordult. Magellán folytatta a partvidék felkutatását. A vidéket a magas termetű indiánokról Patagóniának nevezte el (a patagon szó nagylábú embert jelent). Dél-Amerika legdélibb rész a Tűzföld nevet kapta az ott lakó indiánok őrtüzeiről.

 

magellan7

 

1520 októberében elérték a keresett átjáró bejáratát, és behajóztak a szorosba. Novemberben kifutottak az óceánra, aminek a Csendes-óceán nevet adták, mert nem volt viharos. (Korábban az első spanyol, Balboa, aki megpillantotta ezt az óceánt, a Nagy Déli-tengernek nevezte el.) 1521-ben Magellán elérte a Fülöp-szigeteket, ahol eleinte jó kapcsolatokat alakított ki a törzsfőnökökkel. Cebu szigetének királya például hajlandó volt felvenni a kereszténységet.

 

magellan2

 

Magellán azonban elkövette azt a hibát, hogy megpróbált beavatkozni a helyi viszályokba. Mintegy hatvan emberrel akart partra szállni, hogy rendezzen egy konfliktust. Combján nyíllövés érte, és sebe halálosnak bizonyult. Holtteste soha nem került elő. Halála után egyik hajójának, a Victoriának kapitánya, El Cano úgy döntött, hogy Afrika megkerülésével megpróbál visszajutni Spanyolországba. A hajó a portugál támadások miatt sok viszontagság után jutott haza 1522-ben. A hároméves hajóút után az eredeti legénységből 18 ember jutott vissza hazájába. Az egyetlen hazatérő hajó viszont nagy értékű fűszerrakománnyal érkezett.

 

magellan6

Halála után egyik hajójának, a Victoriának kapitánya, El Cano vitte  haza a megmaradt legénységet és a gazdag rakományt.

Magellán a nagy felfedezések korának egyik kiemelkedő alakja volt. Emberi gyöngeségei mellett kiváló navigációs képességgel rendelkezett. Az út azt bizonyította, hogy a Föld körülhajózható. A róla elnevezett Magellán-szoros felfedezése kiemelkedő jelentőségű volt.

 

Weninger Endre

 

 

Hozzászólások