A minap az egyik televíziócsatornán ismételték a “K-PAX – A belső bolygó” című filmet. Ezzel a filmmel indult 2007-ben a szakrális szimbólumok és archetípusok felfedezésének korszaka  az életemben.

Mottó:

Volt egyszer egy híres francia kriminológus, Emile Locard, aki ötven évvel ezelőtt felállította a Locard-féle cseretörvényt. Ebben azt állítja, hogy mindenki, aki egy szobán keresztülmegy, öntudatlanul hátrahagy és magával visz valamit. A modern tudomány bebizonyította az állítását, Fulghum cseretörvénye pedig kiterjesztette: Mindenki, aki él, öntudatlanul hátrahagy és magával visz valamit. Ezek legtöbbje nem látható, nem hallható, nem megszámlálható. Népszámlálások nem mutatják ki őket. Nélkülük azonban mit sem ér az egész. (R. Fulghum: Már az óvodában megtanultam, amit tudni érdemes.)

Rövid tartalom

A filmben Kevin Spacey egy ártalmatlan fickót alakít, aki valahogy rendőrkézre kerül egy utcai rablótámadás utáni zűrzavarban. Jeff Bridges egy kis közkórház igencsak megedződött pszichiáterének szerepét játssza. Kettejük útja akkor keresztezi egymást, amikor a rendőrség Prot ügyében Dr Mark Powell-hez fordul, miután Prot rendkívül udvariasan arról tájékoztatja őket, hogy a fényt túl erősnek találja ezen a bolygón – ragyogóbbnak és erősebbnek, mint otthon, a távoli K-PAX bolygón.

Powell a pályafutása során már számtalan képzelődő beteget kezelt, és úgy gondolja, hogy csak idő kérdése, mikor hullik le Prot álarca, hogy mikor tudja szóra bírni őt az igazságról. Prot azt állítja, hogy tényfeltáró küldetést tölt be: sok mindent talált itt, ami tetszik neki, de még mielőtt a nyár véget ér, haza fog térni bolygójára. És ahogy telnek a napok, s közeledik elutazásának kitűzött ideje, betegtársai a kórházban valamennyien vele akarnak menni, hisz az ezer fényévnyire lévő bolygó életét oly hívogatóan festi le előttük.

Dr Powellt sötét félelmek gyötrik Prottal kapcsolatban, és eltökéli, hogy minden elképzelhető eszközt igénybe vesz, hogy felfedje az igazságot erről az emberről, még mielőtt túl késő lenne. De ahogy ezek az eszközök sorra csődöt mondanak, Powell kételkedni kezd még olyan dolgokban is, amelyeket egész életében biztosnak hitt. Különösen, hogy Prot tudásával megdöbbent több szkeptikus csillagászt is! Powell fel kell, hogy tegye önmagának a kérdést: vajon lehetséges-e, hogy Prot valamilyen módon valóságos? És ahogy fáradhatatlanul próbálkozik, hogy áthatoljon Prot védőpáncélján, ráébred, hogy valójában ő maga vált áthatolhatatlanná.

Főszereplő(k):Prot: Kevin Spacey Szereplő(k):Dr. Mark Powell: Jeff Bridges

NÉZZÜK A FILMET SZIMBÓLUMOK, ARCHETÍPUSOK ÉS ANALÓGIÁK SZEMPONTJÁBÓL

 • Már a cím is valamit sugall.
 • K-Pax – Key Pax – A Béke kulcsa
 • A belső bolygó – önmagunkban megtalálni a Béke kulcsát ill. annak bolygóját.
 • HERMÉSZ az istenek hírvivője, belső bolygója talán a Merkúr
 • A Merkúr a Naprendszerünk legbelső bolygója.
 • A LANT CSILLAGKÉP-ből jött főhősünk, mint később kiderül.
 • A lantot Hermész találta fel, de csínytevései miatt Apollónnak kellett adnia.
 • “Mindenki, aki él, öntudatlanul hátrahagy és magával visz valamit.” (Fulghum)
 • A Föld az a bolygó, ahonnan, ha elmegyünk, hiányérzet marad utánunk.

Egy másik Hermész: Hermész Triszmegisztosz és az ő Tabula Smaragdinája

TABULA SMARAGDINA

 • A való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
 • Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
 • Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
 • Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
 • Ő a théleszma, az egész világ nemzője.
 • Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
 • Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
 • Földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
 • Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
 • A világot így teremtették.
 • Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
 • Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
 • Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

Amikor ezeket a gondolatokat papírra vetem, éppen Szentháromság vasárnapja van. Íme a mai evangélium:

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: “Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.” Jn 16,12-15

Az elmélkedés a filmről:

 • Az első kép a pályaudvar, ami akár Jákob lajtorjája is lehetne, hiszen nem csak földi utasok vannak itt egy kis időre, míg átszállnak egy másik vonatra, hanem ég és föld között is vannak utasok.
  A kamera mutatja, ahogy a felkelő nap a pályaudvar rácsozatán átvilágít, és abban a magaslatban is vannak emberek, jönnek-mennek.
  Látjuk, ahogy a pihék, porszemek, „angyal szárnydarabkák” lebegnek szinte súlytalanul.
  Halljuk egy talán a vietnami háborúban lábát-vesztett fekete bőrű, tolókocsiban ülő koldusnak a hangos kéregetését, és ahogy megszólít személy szerint mindenkit, és egy kis humorral próbál tőlük alamizsnát kérni. (A humor az ember legistenibb része.)
  Majd látjuk, hogy megdermed a tekintete, amint a fény a pályaudvar közepén kiteljesedik és a közepén megjelenik egy teljesen átlagos ember, napszemüvegben Kevin Spacey, a színész személyében. (Neve magában rejti az űrből jövőségét is, csak úgy mellesleg)
  Ott áll és kavarog az égi és földi váltópályaudvar körülötte. Majd hirtelen bele is keveredik valamibe a segítőkészsége miatt egy zsebtolvajlás kapcsán.
  Nincsenek papírjai, a napszemüvegét nem veszi le, mert nagyon bántja a fényes bolygó fénye a szemét. Az odaérkező rendőrök helyből drogosnak tartják őt, akit az egyik kérdésre, hogy honnan jött és hová utazik ezt válaszolja:
 • “Megérkeztem. Utazásaim egy időre befejeződtek.”
  és hogy nem erről a bolygóról való, hanem a K-Pax-ről. (Jézus is mond hasonlót: az én világom nem ebből a világból való.)
 • Megtudjuk, hogy Prot-nak hívják. Ez a név is sokat sejtet nekem a PRO, valaminek vagy valakinek az eljöveteléről hoz hírt, egyfajta hírnök. A görög istenek közül Hermész, az Ikrek csillagkép bolygójaként a Merkúr jut eszembe, és akkor megint itt egy láncszem (a Szent Antal láncból), Hermész (az istenek hírvivője) és a film cselekménye között. De ha továbblépek, és a Biblia szemszögéből nézem tovább, akkor Keresztelő Szent Jánossal is lehet azonosítani őt, így a huszonegyedik században. (Akinek az Ikrek jegyében, június 24-én van a születésnapja.)
  Iker jelzővel pedig Tamást, a kételkedő apostolt illették.
 • Főhősünk bekerül tehát a helyi közkórház pszichiátriájára. Ahol helyből nyomatják bele a szereket, pedig mit sem tudnak róla. A közkórház mellesleg olyan állapotban van, mint nálunk a Telki Magánkórház.
  Pedig ott is kétséges, hogy a pácienseknek rendezve van-e a betegbiztosítása.
 • A vezető pszichiáter jómódú, és kellőképpen belefásult a munkájába. Látszólag unja már, amit csinál. A családjával sincsen harmóniában. Nem figyel oda a fiatal, második feleségre sem eléggé. Csak a megjelent publikációi tudják őt felvillanyozni. Ebben a helyzetben veszi át Prot-nak az ügyét.
 • Szép képi megoldás, ahogy a tükör ablakon keresztül nézi Prot-ot és a pszichiáter tükörképe egybecsúszik Proté-val. (Ettől kezdve azonosul Főhősünk problémájával.)
 • Kénytelen kelletlen elvállalja a beteget. Aki hangoztatja továbbra is a nem erről a bolygóról valóságát.

Néhány idézet a filmből a párbeszédek lényegéből:

“Egy másik bolygóról jöttem. De ne aggódjon, nem fogok kitörni a mellkasából.”

“Egy buborék miért gömb alakot vesz fel? Azért, mert ez energetikailag a leggazdaságosabb konfiguráció. Hasonlóan, az ön bolygóján, úgy nézek ki, mint ön; a K-PAX-en, mint egy K-PAX-i.”

“Minden élőlény az univerzumban meg tudja különböztetni a helyest a rossztól, Mark.”

Kiderül hogy Powell a vezeték- és Mark a keresztneve a pszichiáternek.

 • Ez is egy kicsit azt a párhuzamot sejteti velem, hogy az evangélista Márkká válhat a film végére az orvos, aki hirdetheti majd az evangéliumot. Meg is kapja a felhatalmazást Prot-tól. De ne siessünk előre ennyire. A Powell a Power–rel rímel össze, amely hatalmat, erőt, energiát jelent. Egy ember, akinek isteni hatalmat adtak a kezébe, hogy emberi lelkek gyógyítására hivattatott el. Pszichiáter az ő hivatása. Ő dönti el, kinek milyen kezelés jár.

A Kórházban Prot mind az ápoltakkal, mind az ápolókkal inkább hangot tud találni, mint az orvosok. Az első beteg aki, felismeri Prot különlegességét, egy Howie nevű szelíd férfi. Én Holy-nak hallottam meg. Így a továbbiakban is így használom. Itt is a név és a Biblia összefüggései. Holy – Szent.

A későbbiek során a Szent Péteri három feladat hárul rá.

“Prot azt mondta, hogy találjam meg a boldogság kék madarát… Ez egy feladat. Az első a háromból.”

 • Megkapja először, hogy Prot kékmadárrá változva megmutatja magát neki. Szajkóvá válik. (A szajkó ismétli az emberi beszédet. Egy magyar mondás szerint, szajkózza.)
 • A második feladata, hogy az egyik betegtársát, aki retteg a haláltól, egy halálközeli élményhez juttatja azzal, hogy kis híján megöli. Utána a betegtárs meggyógyul a bajából.
 • Majd Holy találja ki azt, hogy minden betegnek esszét kell írnia, hogy miért szeretne Prot-tal a K-Pax-re menni.

Itt is az evangélisták leírásai jutnak eszembe. Ahogy ugyanazt a cselekményt négyféle nézőpontból írják le.
A 4 az anyagivá tétel száma, a materializációé.

 • Majd a végén megkapja, harmadik feladatnak, hogyha Prot elmegy vissza a K-Pax-re, vigyázzon erre az egészre, ami itt marad.
  Ezt a feladatot Jézus Péterre hagyományozta a Biblia szerint. (A film végére Holy meggyógyul és könyvtáros lesz a városi könyvtárban.)

A betegek közül mindegyiket megérinti Prot és mindegyik arra készül, hogy őt viszi magával.
Az egyik nőbeteg, akiről szintén nem tudják, hová való, és hogy került ide, mondja Prot-nak, hogy ő tudja kicsoda, és honnan jött.
Ezt a beteget Bess-nek hívják. Erzsébettel, Keresztelő Szent János édesanyjával azonosítanám. Ő ismeri fel a saját fiát Prot-ban. Vagy később Jézust is Mária méhében.

A film végén aztán testben és lélekben is ő megy el a K-Pax-re. Míg Prot teste itt marad a katatóniában.
Az esszére Bess egy galambot, a lélek szimbólumát rajzolja. A betegek és az ápoló személyzet a hűlt helyét találja a megadott időpont után.

Megint egy érdekes idézet, a Ki a beteg és ki a gyógyító témájához:

“Doktor. Páciens. Érdekes megkülönböztetés.”

Valamint egy idézet, amire tegnap leltem:

„Minden betegség gyógyítható. Isten soha nem engedett betegséget megszületni, ha nem teremtett volna ellene való gyógyszert is. Csak keresni kell!”
S. Hildegardis von Bingen

A kettősség a Jánusz-arc. Fény és árnyék. Nő és férfi. Animusz és Anima. Doktor és páciens. Hm?

A feltáró orvos-beteg beszélgetések során kiderül, hogy Prot mindent tud, amit itt az anyagi világban, szinte csak a doktorok és a tudomány „felkentjei” tudhatnak.
Mark továbbküldi egy kis kérdés-feleletre a csillagász sógorához, hogy megtudja, hogy valójában miket is tud tudományosan Prot.
Rövid rajzolgatás után olyan perspektívát vázol fel az okos csillagászoknak, amely problémakörrel évtizedek óta nem tudnak dűlőre jutni. A szájuk is tátva marad.

 • “Doktor— Doktor—Doktor—Doktor. Mondja, hány doktor van ezen a bolygón?”
 • “Meglepődne, mennyi energia van egy fénysugárban.”
 • “Nem tudom, mit hiszek… de tudom, mit láttam.”
 • “Ő a legmeggyőzőbb szemfényvesztő, akivel valaha is találkoztam.”
 • “Fénnyel utazom. Ez vicc. Mark, önöknek, embereknek, nincs semmi humorérzékük.”

Iker-csillagok generálta jelenségek:

Ikrek csillagkép szimbolikája és a velejáró jelenségek. Például, hogy ebben az időszakban van nyitva az Aranykapu, a fénykapu, amin keresztül átjuthatunk az isteni világba.
Prot is ebben az időszakban készül előbb felmenni északra és a utána pedig elmenni vissza K-Pax-re, ha feladatát elvégezte a Földön.

Márk Prot leejtett ceruzájából kideríti, hogy egy 1996-os bűneset kapcsán Robert Porter-ként elszenvedte a családja megölését, megölte az erőszak elkövetőjét. Utána folyóba ölte magát. Talán így van az, hogy vissza tért most Prot-ként csak a Neve betűi cserélődtek fel.

Porter-ként Kapuőr volt. Talán az Ikrek Aranykapujának őre. Most Prot Hírnökként tért vissza. Az örömhír hozója is talán.
Hogy a megváltó eljött és eljön közénk ma is.

Egy hipnózisos visszavezetésen kiderül a néhány évvel azelőtti gaztett. És a rendőrség is igazolja ezt a tényt. De már a serif sem szeretne az ügyről további dolgokat megtudni.

Egy idézet megint:

“Én is belátom, hogy talán én Robert Porter vagyok, ha maga is belátja, hogy talán a K-Pax-ről jöttem.”

A visszamenetel időpontjára készül az egész kórház. A betegeket Prot maga küldi aludni, hogy az kap jó pontot, aki előbb elalszik.
Míg Márk kishíján elalussza az időpontot. (Jézusi történetben is elalusznak a tanítványok az utolsó éjszakán)
De hiába is ér oda, a monitoron elsötétül a kép és Prot eltűnik, ahogy benyitnak a szobájába.
Az ágy alatt végül megtalálják, de akkor már katatón állapotban, többé nem szólal meg.
A betegtársak sem ismerik már fel.
Ahogy a tanítványok sem ismerték fel Jézust, mikor megjelent a keresztre feszítés után, zárt ajtókon keresztül.

Mark kerekesszékben tologatja a most már teljesen katatón Prot-ot, és történeteket mesél neki a kórházban történtekről.
A Bess elmeneteléről szóló résznél enyhe mosoly jelenik meg Prot eddig kifejezéstelen arcán.
Mark keresztül néz Prot napszemüvegén, és néhány gondolat hallatszik, amit Prot mondott.

“Az univerzum tágul, aztán visszazuhan önmagába.
Amikor újra tágul, minden olyan lesz, mint most.
Minden egyes tévedését újra és újra át fogja élni, örökké.
Próbálja meg most jól csinálni, mert nem lesz több alkalma.”

Megjelenik Márk fia az előző házasságából, aki nem akart az apjával beszélni éveken keresztül. Úgy tűnik rendeződnek a dolgok Márk életében.

Lehetne talán még elemezni tovább a filmet szimbólumok és archetípusok kapcsán, de most ennyi érintett meg.

Ebből is látszik, hogy az igazi művész, aki egy ilyen filmet megálmodik és megalkot, valamilyen isteni szolgálatot teljesít, mint az evangélisták.

A film nyelvén olyan emberekhez is eljuttatja az Igét, akik nem értik a Biblia nyelvét. Akiknek láttatni kell mozgóképen és elhangzott szóban, mert csak így értik meg. Nem mindenki képes a leírt mondatokból képeket látni. Van, aki olyan közegben nőtt fel, ahol ezt nem tudta elsajátítani. Ha nem mesélt az anyukája mesekönyvből, és manapság csak TV-ből, kész klisékből láttatják vele a világot. A valóságot is csak ilyen kész képek halmazának éli meg. A fantáziája soha nem volt beindítva gyerekkorában. Ezt felnőttkorban már csak nehezen tudja pótolni, ha egyáltalán tudja.

Az ilyen filmeken Isten áldását látom.

2007. június 3.

 

A film itt megnézhető.

 

Antalffy Yvette