Magyar irodalom és Wass Albert tisztelőként a korábbi években én is felolvastam. Most csak hallgatóként vettem részt a Katona József Könyvtár második emeletén a közösségi térben tartott OLWASSUNK EGYÜTT Wass Albert műveiből című zenés irodalmi rendezvényen. Kiss Gabriellától, a kecskeméti rendezvény egyik szervezőjétől kérdezem: Miben volt más ez, mint az eddigiek?

Kiss Gabriella az országos kezdeményező levelét olvassa

A Wass Albert-felolvasást az idén 15. alkalommal hirdették meg a kezdeményezők. Kecskeméten 2010-ben csatlakoztunk a felhíváshoz, azóta rendszeresen felolvastunk a szépirodalmi ünnepen Wass Albert műveiből. Tavaly a lezárások miatt nem jöhettünk össze, ezért levelezve, otthon olvashatták a jelentkezők Wass Albert Tizenhárom almafa című regényét.

Idén az egészségügyi korlátok figyelembevételével személyesen találkozhattunk. Bár az egészségügyi béklyó engedett, a dermedtség erősen érződik a város irodalomkedvelő közönségén. Reméljük, hogy mielőbb visszatér a Kárpátok koszorúzta hazánk magyarjaiba a szellemi vérkeringés, s a zsibbasztó időszak után a gazdasági burjánzás mellett a múlt és a jelen maradandó szellemi teljesítményei is méltó figyelemben és elismerésben részesülnek. Ezért szervezzük évek óta Kecskeméten az OLWASSUNK EGYÜTT rendezvényeket.

Csernus Lajos grafikus, szervező szóvivőként szolgált a rendezvényen

Miért tartja fontosnak az együtt olvasást, mi a rendezvények célja?

Kezdetben 25 órásak voltak ezek a rendezvények, melyeket pénteken 18.00 órától szombaton 19.00 óráig tartottak. 50-60 magyar közösségben szólaltattuk meg egyidőben Wass Albert műveit. A rendezvények célja volt, hogy ismertebbé tegyük az erdélyi író-költő műveit a betűt olvasó embertársaink körében. Szerettünk volna hatást gyakorolni a döntéshozókra is, hogy Wass Albert és az Erdélyi Helikon íróinak munkássága, szellemisége bekerüljön a magyar irodalomoktatásba.

E téren érzékelhető változás, már tanítható Wass Albert. A kezdeményező és mi is továbbra is úgy gondoltuk, hogy fenntartjuk ezt a rendezvényt. Az OLWASSUNK EGYÜTT rendezvényeinken az irodalmat és a zenét, profikat és lelkes amatőröket vegyítve próbálunk olyan elegyet alkotni Wass Albert szellemi hagyatéka mentén, ami olWASSásra és jó irányba mozdulásra ösztönzi az embertársainkat, hogy harácsolók, zsákmányra lesők helyett egyre több látó emberrel találkozzunk erdőn, mezőn, hegyen és a homokháti flaszteron is.

Évről-évre meghirdetjük és várjuk a jelentkezőket, hogy 5-10 perces, számukra kedves részlet felolvasásával vegyenek részt ezen a magvas irodalmi ünnepen. Wass Albert műveiből olyan szellemiség árad, mely mindannyiunk épülésére szolgál. Alapvető emberi értékek jelennek meg a műveiben, emberség, becsület, tisztesség. A becstelen és tisztességtelen viselkedést az író elítéli, egyúttal tudatosítja az olvasóban, hogy ez tanulságul szolgálhat számára a jövőre nézve, sőt, az anyagi veszteséget felfoghatjuk tandíjnak.

Gyöngyösi Szabó Katalin és Árgyelán Szabin Wass Albert Az Antikrisztus és a pásztorok regényének részletét adta elő

Wass Albertre jellemző a szókimondás, az igazságkeresés. Több művében a főszereplő végtelenül elkeserítő helyzetbe kerül, mégis, Istenbe vetett hittel és azzal a bizalommal, hogy az igazságnak győzedelmeskednie kell, újraépíti magát, a lerombolt házát s az egykori hazát. Az író ezzel nekünk, olvasóknak is reményt és bátorítást ad. Nagyon fontos, hogy gyorsan változó jelenünkben ne a bizonytalanság érzete uralkodjon el rajtunk, hanem szilárd elveink talajáról tudjunk reménnyel tekinteni a jövőre.

Milyen hatással van egy-egy felolvasó nap a résztvevőkre?

Érdemes évről évre újraolvasni Wass Albert műveit, gondolatait. Üzenetei örök emberi értékeket és a magyar értékrendet közvetítik, ebből hosszú időn át tudunk meríteni, erőt nyerni. Támpontokat ad a hétköznapok mókuskerekében szédülten csetlő-botló embernek, a céljaikat, hitüket vesztett, vagy az istenkeresésben lévőknek is. Személyiségünk fejlődését is szolgálja.

Divatos motivációról, konfliktus-, stressz-kezelésről, életcél megtalálásról beszélni, tanácsot osztogatni. Mi úgy tapasztaljuk, Wass Albert regényeiben, novelláiban, meséiben végeláthatatlan a példázatok sora, melyekből mindenkor meríthet, tanulhat a szót értő olvasó. Éppen ezért javasoljuk, hogy jöjjenek, OLWASSUNK EGYÜTT, ismerkedjünk meg Wass Albert egész életművével.

wass albert

Bujdosóné dr. Dani Erzsébet köszönti az OLWASSUNK EGYÜTT résztvevőit

Mit lehet tudni a felolvasó helyszínekről, hol tartottak még felolvasásokat?

Az országos szervező, a Wass Albert Felolvasó maraton kezdeményezője Hegedűs Gergely András. Ő fogja össze a jelentkezéseket, tartja a kapcsolatot a helyi szervezőkkel, akik mindannyian magyar értékeinket és Wass Albert munkásságát tisztelő egyesületek, baráti körök tagjai.

Kecskeméten a 25 órás rendezvények idején lelkes résztvevőkben nem volt hiány, de nehéz volt olyan helyszínt találni, ahol megoldható az éjszakai ki-bejárás, a biztonság, a fűtés. Az utóbbi években a szombati napot szenteltük a felolvasó ünnepnek, aminek a Hírös Agóra adott teret.

Az idén, nagy örömünkre, Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet igazgatónő jóvoltából a Katona József Megyei Könyvtárban kerülhetett sor az OLWASSUNK EGYÜTT rendezvényre. Úgy érzem, méltó helyre került ez az irodalmi esemény.

Felemelő érzés így felolvasni bármely Wass írást, verset, regényrészletet, hogy tudjuk, azzal együtt hazánk és a világ sok más helyszínén is hasonló lelkes csoportok olWASSnak. 2022-ben – velünk együtt – 43 településről jelentkeztek a felhívásra.

Többségünk Magyarországról, egy-egy erdélyi, nagy-britanniai, kanadai, néhány felvidéki és Egyesült Államokbeli magyar közösség is csatlakozott. Jó, hogy tudunk egymásról. Wass Albert is fontosnak tartotta a magyar-magyar kapcsolatok erősítését.

wass albert

Meister Éva Magyar Művészetért-díjas színművésznő, a Magyar Kultúra Lovagja Wass Albert Voltam című könyvéből három részletet adott elő

Kiket láthattak, hallhattak az OLWASSUNK EGYÜTT rendezvényen a kecskemétiek?

Felkértünk néhány gyakorlott előadót, színművészeket, énekeseket és zenészeket, hogy a rendezvény vonzását növeljük. Ezúton is köszönjük előadóinknak, hogy a 2022. február 26-i OLWASSUNK EGYÜTT rendezvényünkön a Wass Albert művei sugározta szellemiséget és kecskeméti emlékművének létrejöttét támogatva felléptek.

 • Gyöngyösi Szabó Katalin versmondónak
 • Meister Éva – Magyar Művészetért-díjas színművésznőnek, a Magyar Kultúra Lovagjának
 • Pencz Janka népi énekesnek
 • Takács Emese tárogatósnak
 • Tohai Andrea Gabriella énekes dalszerzőnek
 • Vadas Csenge népi énekesnek
 • Aradi Imre Latabár-díjas színművésznek
 • Szabó Sándor tárogatóművésznek
 • a FOLKKVARTETT citerazenekarnak
 • a Gyöngyfüzér Kulturális Kör énekeseinek
 • a PILLEMPÁNTY citerazenekarnak
 • a ZEGERNYE zenekarnak 

Kik szervezték az idei kecskeméti OLWASSUNK EGYÜTT Wass Albert műveiből című rendezvényt?

Kecskeméten három, úgynevezett „civil szervezet” és a rendezvénynek otthont adó Katona József Könyvtár vett részt a szervezésben.
A kecskeméti Wass Albert tisztelő köreink: A Hírös Rovókör, melyben 2010-es megalakulásunk óta rendszeresen összejövünk, ahol magunk és a haza üdvére megismerjük, gyakoroljuk és megismertetjük honfitársainkkal eleink betűit, múltunk írott és íratlan emlékeit, értékeit. Baráti körünk tagjai érdeklődő polgártársaiknak szívesen tanítják rovás betűinket.

A Hírös MAG egy nyitott szellemi műhely, mely feladatul tűzte ki, hogy a saját magyar műveltségünket megismerjük, pótoljuk azt, ami az iskolai oktatásból kimaradt. Heti gyakorisággal előadásokat szervezünk, előadókat hívunk a szerves magyar műveltség megismertetésére, többek között Pap Gábor művészettörténészt, Szántai Lajost. Az előadások nyitottak, bárki és bármikor bekapcsolódhat a tanulásba.

A Hírös olWASSókör pedig a Wass Albert-felolvasások lelkes résztvevőiből alakult közösség, hogy ne csak évente egyszer-egyszer gyűljünk össze, ne csak egyedül olvassunk Wass verseket, regényeket, hanem havonta olWASSunk Együtt.

Pillempánty citerazenekar – Vadas László tanár úr és tanítványai

A lelkes amatőr baráti köreink tagjai mellett sok, a magyar értékeket, a magyar egységet fontosnak tartó barátunk és ismerősünk is részt vett az OLWASSUNK EGYÜTT Wass Albert műveiből rendezvényünk szervezésében, előadók ajánlásában, a rendezvény hírének továbbadásában, olvasók, hallgatók meghívásában…

S az idén hivatásosak, a helyi médiák mellett segítője volt a Katona József Megyei Könyvtár és munkatársai, akik előadóinkkal és az összegyűlt Wass Albert tisztelő hallgatókkal együtt tették ünneppé rendezvényünket. Köszönjük mindenkinek a jószándékú együttműködést.

 

Weninger Endréné

Kapcsolódó cikkünk

(Berei Csilla képei a Katona József Könyvtárban készültek 2022. 02. 26-án az OLWASSUNK EGYÜTT Wass Albert műveiből rendezvényen)

 

Hozzászólások