Augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön a magyar állam megalapítójára, első királyunkra, Szent Istvánra emlékezünk. A szent királyt méltán tekinthetjük történelmünk egyik legnagyobb alakjának, mert államszervező tevékenysége tette lehetővé a magyarság fennmaradását Közép-Európában.

A krónikák tanúsága szerint Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg, Nagyboldogasszony napján, amikor a katolikus egyház Szűz Mária mennybemenetelét ünnepli. A hagyomány szerint halála előtt a király Szűz Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot.

Az augusztus 20-i ünnepet Szent László királyunk alapozta meg. 1083-ban ezen a napon felnyittatta István király sírját a székesfehérvári bazilikában, és kezdeményezte első királyunk szentté avatását VII. Gergely pápánál. A tényleges szentté avatás néhány évvel később, 1106-ban valósult meg Könyves Kálmán uralkodása idején.

Szent László uralkodása alatt találták meg a legismertebb István-ereklyét, a Szent Jobbot. Ennek tiszteletét később az Aranybulla (1222) törvénybe iktatta. Az ereklyét a török hódítás idején Dalmáciába, egy raguzai kolostorba menekítették. 1771-ben Mária Terézia Budára vitette a Szent Jobbot, és elrendelte a Szent István nap megünneplését. Ekkortól vált hagyománnyá a Szent Jobb körmenet.

Szent István lovasszobra Budán a Várban

A kiegyezés után (1877) augusztus 20. újra nemzeti ünnep lett, majd 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította. 1895-ben miniszteri rendelet írta elő a középületek fellobogózását ezen a napon. Az ünnep a két világháború között is megőrizte jelentőségét. A II. világháború után a kommunista hatalom nem vállalta ezt az ünnepet egyházi vonatkozása miatt. Nem szüntették meg, de átkeresztelték az Új kenyér ünnepére. 1949-ben az új kommunista alkotmány elfogadása után Szent István napja az Alkotmány napja lett.

Szent Jobb körmenet

A rendszerváltozás után, 1991-ben az új, szabadon választott parlament visszaadta az ünnepnek a régi nevét. Újra Szent István napja lett, egyike három nemzeti ünnepünknek, amely a magyar államalapítás és első királyunk emléknapja is. A király ereklyéje, a Szent Jobb ma a budapesti Szent István Bazilikában látható. Az ereklye előtt ismét körmenettel tiszteleghetünk. Augusztus 20. nemcsak egyházi, hanem állami ünnep is államalapító uralkodónk, Szent István király emlékére.

Weninger Endre

2014. augusztus 19.

Hozzászólások