Ez az ismeretlen festő által festett gyönyörű oltárkép fejezi ki számomra leginkább e pillanatot, ahogy Mária, karján a kis Jézussal éppen a Holdon, az ő anyaságát szimbolizáló bolygón állva – egyesül a Nappal. Az egység létrejöttének pillanata ez. Egyszerűségében megigéz a látvány.

A Nap hatalmas petesejtként fogadja magába Máriát, ahogy ő fogadta magába a Szentlelket egykor és adott testet, méhében kihordva az Igének.

Hat angyal kíséri nyomon a történést.  A Földről nézve az ilyen jelenség napfogyatkozásnak is tetszhet, amikor a Hold teljes korongja eltakarja a Napot. De most ez azt jelenti számunkra, hogy éjjel és nappal velünk lesz a mi Patronánk.

Kissé szomorú párhuzama az én történetemnek, hogy az én személyes Patronám, az Anyukám 2006. december 2-án, reggel fél kilenckor földi életét bevégezte. Ő  is Napbaöltözött asszonnyá vált.
Mindig szerette a hőt és a fényt. Most ott fenn, abban a másik dimenzióban az övéivel már meg is tapasztalhatja.
Az Ő neve is Yvette volt, mint az enyém, míg én viselem Mária nevét második nevemként, ő Éva nevét kapta az Yvette után. De az Ő édesanyja is Mária volt. Ismétlődések generációról generációra. Mária-Éva-Mária… Éva és Mária. Ősanya és az ő megváltója. Éva, aki bűnbe esett – aki nem tudott ellenállni a kísértésnek – és Mária, aki szíve alatt hordta, majd felnevelte a megváltót, még egy esélyt adva az embernek, hogy üdvözüljön.

Akkortól kezdve nekem Mária mutatja az utat.

Éjkék színű, csillagokkal telehímzett köpenye kerül a vállamra palástként, fia tizenkét tanítványának képével, akik közül az egyik üresen maradt helyére a Saulból lett Pál került. Ez az útra minden ruhám, amit ezentúl viselek, míg az éveim köreit járom egy napkeleti utazás zarándokaként. Batyumban ötvenhét évem minden tapasztalata. Vándorbot a kezemben. Átutazó vagyok mindenütt és a Fény felé tartok egy ideje, úgy tűnik.

A Nagyboldogasszony ünnepe utáni vasárnapon utam Pilisszántóra visz idén, ahol Boldogasszony Kápolnája épült igaz mesterek áldozatos munkájával. A pálosok két hollója s egy fehér sólyom száll majd az égen. Két harang zúgása zengi majd Isten dicsőségét. Boldogasszony Anyánk e helyről belátja Szép Hazánkat, és éberen őriz bennünket vigyázó tekintetével.

Antalffy Yvette

2013. augusztus 14.

Hozzászólások