Egy jubileumi év vár a kecskeméti Piarista Iskola tanáraira és tanulóira. Tanév közben rendszeresen tudósítunk majd az iskolai megemlékezésekről, színes programokról. Elsőként Nagy Attila atyát, az iskola igazgatóját kértem meg, hogy válaszoljon a kérdéseimre. (Mivel 18 évig én is itt tanítottam, talán nem lesz furcsa, ha egykori igazgatómmal tegeződve beszélgetünk.)

attila18

2014-ben végzett osztályom érettségi tablójáról

Mi történt 300 évvel ezelőtt, és mik voltak az előzményei?

2014-ban a kecskeméti Piarista Iskola 300 éves. Az eszme, amely meghódította Kalazanci Szent Józsefet, a spanyol származású papot, Rómában teret nyert és 1597-re létrejött a szegény fiúk számára létrehozott első piarista iskola. Több mint két évtized kemény munkája eredményeképpen megalakult a piarista tanító- és szerzetesrend. Sok országba eljutottak Kalazanci munkatársai, ahol iskolákat alapítottak. A történelmi Magyarország területén először Podolinban nyitottak iskolát 1642-ben, majd a következő évtizedek során megnövekedett a számuk. Kecskemétre gróf Koháry István hívta és telepítette le a piarista atyákat, és megfelelő anyagi hátteret biztosított nekik az iskola alapításához. 1714-ben kezdődött meg az oktatás a kecskeméti piarista iskolában.

attila12

Iskolánk alapítójának, gróf Koháry István szobrának megkoszorúzása (2011)

Kedves Attila atya! Milyen érzés egy 300 éves iskola igazgatójának lenni?

Magasztos, megható. 2005-ben kerültem Kecskemétre piarista tanárnak. Azóta számon tartottam végig ezt a jeles jubileumot. Azon is elgondolkodtam, hogy a 300 év kecskeméti piarista történelméből majdnem az egy tizedét (29 évet) személyesen is ismerem, hisz 1985-ben kerültem ide gimnáziumi diákként, s azóta valamiképp folyamatos volt a kapcsolatom az iskolával. Különös dolog az idő, már Szent Ágoston is szépen elmélkedett róla… 30 év – 300 év – 3000 év… Nem is tudjuk, milyen közel vagyunk a Jóistenhez. 🙂

attila20

Kisgyermekkori kép (1976)

Milyen terveid voltak kisdiák korodban? Mi szerettél volna lenni?

Hirtelen nem is jut eszembe, hogy kisgyerekként milyen álmaim voltak ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy szerettem a földrajzot (nem véletlen, hogy a földrajz szakot is elvégeztem az egyetemen). Gyűjtöttem az országok zászlait, s arról álmodoztam, hogy egyszer majd sokat utazom. Talán arról is, hogy külföldön élek. Persze ma már egész másképp látom ez utóbbit. Utazni ugyan szeretek, de semmi pénzért nem mennék külföldre lakni, élni, dolgozni. Végtelenül csökkenti a magyarság életerejét az elvándorlás, és meggyőződésem, hogy a kintiek sem boldogok igazán, még ha azt is mondják, mikor hazalátogatnak… Szóval mi akartam lenni? 10 éves korom körül mondtam olyat, hogy pap szeretnék lenni. De akkor az volt a fő motivációm, hogy olyan szép díszes miseruhája van a papoknak. Később viszont sosem felejtettem el ezt a „meggondolatlan” gyerekkori elhatározásomat. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elsőáldozásomkor (1979)

Történetesen ide jártál gimnáziumba is. Hogyan alakult a gondolkodásod, mi indított a papi pálya felé?

Az általános iskolás éveimben végig nagy ministráns voltam. Nyolcadikos koromban több osztálytársammal is eszünkbe jutott, hogy „elmegyünk papnak” – ahogy akkor fogalmaztunk. Ezért akartunk egyházi gimnáziumban is tanulni. Én sosem hallottam akkoriban, hogy léteznek piaristák. A szerzetesek közül is csak a ferencesek híre jutott el hozzám. A plébánosom nézte ki nekem a kecskeméti Piarista Gimnáziumot. Itt Szabó István piarista atya lett az osztályfőnököm 4 évre. Az első osztályfőnöki órák egyikén írásban megkérdezte, hogy az érettségi után mik szeretnénk lenni. Nem akartam „hivalkodni” azzal, hogy a papi hivatás érdekel. „Álcázásképp” azt írtam, hogy tanár akarok lenni. Milyen érdekes az élet. Pap is lettem, tanár is, sőt szerzetes is, ahogy a piaristáknál szokás „egybegyúrni” ezt a három hivatást. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13 évesen (1984)

Mikor szenteltek pappá, és mikor lettél tanár? Milyen szakos tanár vagy?

1997 nyarán tettem örökfogadalmat a piarista rendben. Ez előfeltétele volt a pappá szentelésnek. 1997 őszén diakónussá, majd 1998. április 4-én áldozópappá szenteltek. Ez utóbbi, szép, feledhetetlen szertartásra itt, Kecskeméten került sor a Nagytemplomban. Azért ott, s nem a piarista templomban, mert egyszerre hatunkat szenteltek, s ennyinknek annyi rokona, hozzátartozója jött el a gyönyörű ünnepre, hogy még a Nagytemplomba is alig fértünk be. Érdekesség mellesleg, hogy mind a hatan, akiket egyszerre szenteltek, egy évfolyamba jártunk ide, a kecskeméti Piarista Gimnáziumba 1985 és 89 között.
Három diplomát szereztem a tanulmányi éveim alatt:
•    történelem szakos középiskolai tanárit (Bp., ELTE-BTK)
•    földrajz szakos középiskolai tanárit (Bp., ELTE-TTK)
•    teológus – hittanárit (Bp., Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Érettségi tablóképem (1989)

Azóta több iskolában is szolgáltál már papként, tanárként és most igazgatóként. Melyek ezek a helyszínek?

A váci Piarista Gimnáziumban voltam kezdőtanár. Itt 1998 és 2003 között működtem. Nagyon kedves hely volt számomra. Osztályfőnök voltam két osztályban is, az utolsó két évemben igazgatóhelyettes is. 2003-ban Budapestre kerültem, itt egy tanévet voltam csak, mert plusz igény mutatkozott Nagykanizsán is piarista szerzetesi jelenlétre. Érdekes, hogy itt is csak egy tanévet voltam, s utána, 2005-ben kerültem Kecskemétre, vissza az Alma Materbe, a középiskolámba. Itt először kollégiumvezető voltam 2 évig, majd 2007-től lettem igazgató a nyugdíjba vonuló Szabó István, egykori osztályfőnök után.

attila6

A kecskeméti piarista öregdiákok rendezvényén (2012)

Az élet felgyorsult, változott körülöttünk: Kalazanci Szent József bizonyára furcsán érezné magát Kecskeméten, ha egy képzeletbeli időutazás során ellátogatna ide. Csak a külsőségek változtak vajon, vagy más értelmet nyert tanításának szellemisége is?

A „jó öreg” Kalazancius szerintem csodálkozna is meg nem is a mai, modern világunkat látva. Hisz – mint tudjuk -, „nincs új a Nap alatt”. Vagyis az örök kérdések az ember számára ma is alapvetően azok, mint régen, csak más szavakkal fogalmazzuk meg őket. Kalazancius a maga korában pedagógiájának lényegét ebben fogalmazta meg: „pietas et litterae” – vagyis egyszerre tanítani a diákokat hitre és tudásra (és ahogy egy szép, piaristás énekünk hozzáteszi még: szép életre és jóra). Manapság a hivatásunk lényegét, küldetésnyilatkozatunkat ekképp fogalmazzuk meg: „Együttműködő közösségekben fejlesztő közeget létrehozva hatékony segítséget nyújtunk a hozzánk fordulóknak és a ránk szorulóknak abban, hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.” Azt hiszem, hogy mindenképp ráismerne bennünk az ő követőire. Leginkább talán az újra való fogékonyságban, nyitottságban, a társadalom kárvallottjainak sorsa iránt való érzékenységünkben, és a törekvésünkben, hogy az evangélium világát megismertessük a fiatalsággal. És még egyben: az állandó útkeresésben, mellyel megvalljuk, hogy az igazságnak (Igazságnak, vagyis magának Istennek) sosem vagyunk teljes birtoklói, csak úton vagyunk felé/Felé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tantestületi kiránduláson a Mecsekben (2011)

Hogyan szeretnétek megünnepelni a 300 éves évfordulót? Milyen konkrét terveitek vannak?

Három évszázad nagy idő. Szeretnénk méltó módon emlékezni, ünnepelni. Hogy ezt megtehessük, a lelki ráhangolódás mellett már az előző tanévben elkezdtük az előkészületeket a jubileumi tanévünk programjainak tervezése, szervezése terén. Szeretnénk, ha visszatekintésünk a mögöttünk lévő 300 évre nem csak historikus reflexió lenne, de mindenekelőtt imádságos, lelki jellegű is. Idekívánkozik Kalazanci Szent József egyik leveléből vett idézet: „Irgalmasságában maga Isten lesz pártfogónk most és mindörökké, és áldását fogja adni ránk, mi pedig bizakodunk szent jóságában.” (EP I. 4270.)

attila2

Európai piarista pedagógiai konferencián Barcelonában (2014)

Az egész tanévet átfogó ünneplés kapcsán mi, “házigazdák”, kecskeméti piaristák (szerzetesek és világi munkatársak, diákok, szülők, öregdiákok) arra törekszünk, hogy a velünk kapcsolatban lévők minél szélesebb körét megszólítsuk, bevonjuk ünneplésünkbe:
•    a piarista rendi központot Rómában
•    a piarista tartományfőnökséget, rendházakat és iskolákat
•    Kecskemét városvezetését
•    Kecskemét oktatási intézményeit és polgárságát
•    a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyét és a helybéli papságot
•    a környékbeli szerzetesközösségeket
•    testvériskoláinkat
•    minden hozzánk közelálló szervezetet, intézményt, közösséget, különösen is azokat, akik támogatták / támogatják és figyelemmel kísérik oktató-nevelői munkánkat.

attila3

A Máltai Szeretetszolgálat kecskeméti csoportjának rendezvényén (2014)

A 300. jubileumi tanévünkhöz kötődő fontosabb programok
Az alábbiakban a jubileumi évhez kötődő fontosabb programokat soroljuk fel. Ezek jó része a hagyományos iskolai programjainkhoz kapcsolódik, de számos rendezvényt kifejezetten a 300. évre való megemlékezés apropóján szervezünk meg. Mindegyikre szeretettel hívjuk és várjuk vendégeinket.

Időpontok –  Rendezvények, programok

2014.08.25., hétfő, 18.30 – Kalazanci Szt. József rendházi és plébániai ünnepe: esti szentmise és ünnepi vacsora
2014.08.31., vasárnap 10.00 – Gimnáziumi Veni Sancte – országos rádiókon (Kossuth Rádió, Magyar Katolikus Rádió) közvetített tanévnyitó szentmise; a jubileumi tanévünk nyitánya
2014.09.06., szombat – Gimnáziumi zarándoklat Pálosszentkútra a jubileum jegyében
2014. szeptember 19., péntek 16.00 – A Piarista Óvoda átadó ünnepsége
2014.11.08., szombat 17.00 – Piarista Öregdiák Vacsora a 300. jubileum jegyében
2 0 1 4 . 1 1 . 2 2 – 2 9. – Jubileumi ünnepi hét
2014.11.22., szombat 19 órától – Kalazancius-bál az SzMK szervezésében
2014. november 13-14., csütörtök-péntek – Piarista Jubileumi Sportjátékok-  “Patrociniumi Kupa”
2014.11.27., csütörtök 10.00 – Patrocinium, a piarista iskolákat és szerzetesrendet alapító Kalazanci Szent József emlékünnepe
2014.11. 28., péntek 15-19 óra – Díszközgyűlés a Városháza dísztermében
2014.11.29., szombat délelőtt – Jubileumi sakkverseny a kecskeméti iskolák diákjai számára
2014. december 12., péntek – Piarista kórusok találkozója

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gimnáziumi gyalogos diákzarándoklat Pálosszentkútra (2012)

2015. január folyamán – Jubileumi kiadványaink megjelenése
2015. február folyamán – “Piaristák Kecskeméten – 300 év a hit és a műveltség szolgálatában” című időszaki kiállítás a Cifrapalotában (ünnepélyes megnyitóval)
2015.01.22., csütörtök délelőtt – Magyar Kultúra Napja a 300. jubileum jegyében
2015. április 11. szombat 10 órától – A Gróf Koháry István Megyei Történelem Verseny szóbeli döntője a 300. jubileum jegyében
2015. április 25., szombat 10 órától – Takács Sándor Országos Katolikus Történelem Verseny döntője – a 300. jubileum jegyében
2015.05.28., csütörtök 17 óra – Piarista Pedagógusnap – a 300. jubileum jegyében
2015.05.30., szombat 14 órától – Kerti Ünnepély – a 300. jubileum jegyében
2015. június 5-6-7. – Részvétel a 300. jubileum jegyében a IV. Kecskeméti Katolikus Városmisszióban
2015. 06.13., szombat – Te Deumok, tanévzáró szentmisék, a jubileumi tanév befejezése
2015. novemberi Patrocinium – Jubileumi évkönyv kiadása, ünnepélyes könyvbemutató, a 300. jubileumi év végleges lezárása

attila5

Végzős, szalagavatós diákok társaságában (2011)

300. jubileumi évünk arculati elemei

A 2014/2015-ös tanév folyamán jubileumi óriásmolinó hirdeti a Piaristák tere 5. szám alatti iskolaépületünk főhomlokzatán, hogy a kegyesrendiek 300 éve vannak jelen Kecskeméten a nevelés szolgálatában.  Szeretnénk, ha erről a szép kerek jubileumi évről minden piarista rendtársunknak, pedagógusunknak, diákunknak, szüleiknek, öregdiákjainknak és az ünnepi rendezvényeinket megtisztelő vendégeinknek is valamilyen ajándéktárggyal kedveskedhetnénk. Ennek érdekében egy “300-as PIARISTA AJÁNDÉKBUTIKOT” szeretnénk létrehozni, melyben számos, a jubileumi iskolaévünkkel kapcsolatos portékát lehet majd kapni. Ilyeneket pl.:

•    jubileumi bélyegsorozat
•    300-as hűtőmágnesek
•    piarista címeres nyakkendők
•    jubileumi mécsesek
•    300-as kitűzők
•    iskolacímeres matricák
•    piarista könyvjelzők
•    jubileumi címeres zászlócskák
•    piarista képeslapok
•    300-as iskolapólók
•    jubileumi piarista tollak
•    piarista logós égetett fa tea-alátét

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szalagavatón a Ward Mária Leánygimnáziumban (2011)

A tanév folyamán több jubileumi kiadvány megjelentetését is tervezzük:
1.    Koháry Emlékkönyv (tanulmányok, esszék az iskolánkat alapító gróf Koháry István életéről és koráról, valamint iskolánk alapításáról)
2.    A kecskeméti Piarista Iskola 300 éve képekben (képes fotóalbum magyar és angol feliratokkal)
3.    A Cifrapalotában rendezendő “Piaristák Kecskeméten – 300 év a hit és a műveltség szolgálatában” című időszaki kiállítás múzeumi katalógusa
4.    Jubileumi Évkönyv (2014/2015) – a tanév eseményei, történései; szemelvények a jubileumi programok előadásaiból
5.    300 év – 300 kép (fényképfelvételek a kecskeméti Piarista Iskola jubileumi tanévéről)

attila4

New York-ban amerikai piaristáknál vendégségben Dósai Attila és Futó Béla magyar piaristák társaságában (2012)

Van-e szabadideje egy szerzetestanárnak? Ha véletlenül van, azt mivel tölti?

Sajnos nem túl sok szabadidőm van. Nagyon sokat dolgozom az igazgatói irodámban, olykor még éjszakánként is. De azért a rengeteg munka mellett nem kevés érdekes, izgalmas program is adódik olykor. Szeretek pl. bekapcsolódni a testvériskoláinkkal való sokrétű partnerkapcsolatokba. Ennek kapcsán sok-sok csodás utazásnak lehettem részese (Spanyolország, Franciaország, Ausztria, Németország, Erdély, Lengyelország…) Ha itt, helyben, Kecskeméten adódik egy kis „szabadság”, nagyon szeretek kisebb-nagyobb sétákra elmenni, olykor uszodába is. Az élet egyik legjobb dolga baráti családokat felkeresni, meglátogatni, s megbeszélni velük világunk kisebb-nagyobb dolgait. Olvasni is szeretek, de sajnos sokkal kevesebb időm jut rá, mint szeretném.

attila16attila17

Édesapám, Nagy Gábor (1967) – Édesanyám, Farkas Mária (1964)

Mennyire kötődsz szűkebb hazádhoz, szülőhelyedhez? Ki vár ott, ha hazalátogatsz?

A bükkaljai Bogács községből származom. Szeretem a szülőfalumat. Hála Istennek még élnek a szüleim, rendszeresen szoktam őket látogatni. A bátyám is ott él családjával, ők szőlőtermelők és ügyes borászok. Nagyon szeretem a tájat, az embereket, jóleső érzéssel tölt el, ha hallom a gyerekkoromban megtanult ismerős nyelvi formákat. És kiemelten fontos a lelkemnek a román-gótikus stílusú öreg falusi templomunk, ahová szintén hazajárok, és gyakorta misézem ott. Olykor szoktam álmodni is az Isten házával, a tornyába mászok, s ott különleges világokat találok…:)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A kecskeméti Piarista Gimnázium diák-önkormányzatos diákjaival Szegeden (2012)

Szívesen mesélsz történeteket, anekdotákat. Van-e a tarsolyodban valami tréfás hangulatú történet, mely a tanári-papi hivatásod gyakorlása során esett meg veled?

A piarista pedagógiához hozzátartozik, hogy sokat kirándulunk, táborozunk, túrázunk a diákokkal, amikor csak lehet. A nyári táborokba sok játékot szoktunk vinni a szabadidő minél érdekesebb eltöltése céljából, s itt nem csupán a szórakozás a fontos, de még inkább a közösségépítés. Egyszer történt, hogy egy „cigány kártyát”, vagyis jós kártyát vásároltam, hogy majd jó lesz a nyári tábor nagyobb szüneteiben elütni az időt. És tényleg, ki is próbáltuk a „jóslást” a kártya használati utasítása szerint. Egy idő után észrevettem, hogy sokan kifejezetten komolyra veszik a játékot. Szinte sorba álltak a gyerekek, hogy „jósoljak” nekik a kártyával.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Magyar diákokkal Dél-Franciaországban (Montellier-ben) Comenius-os testvériskolai látogatáson (2011)

Rájöttem, hogy nem a jóslás az érdekes (sőt az veszélyes, babonás ostobaság). Sokkal inkább arra vágynak a gyerekek, sőt, mi több, a felnőttek ugyanúgy, ha nem jobban, hogy az életükről elbeszélgethessenek, akár még szabályozott módon is, ahogy pl. egy kártyajáték utasításai meghatározzák. A vicces az volt, hogy egy jóskártya kapcsán milyen szívesen beszélnek az emberek magukról. Mikor viszont iskolás közegben „kellene” megnyilatkozniuk magukról, az életről, ott sokkal visszafogottabbak tudnak lenni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Római zarándoklaton alsós diákokkal és szüleikkel (2012)

Mi az ars poeticád? Miben szeretnél Kalazanci Szent Józsefre hasonlítani?

Szeretnék olyan türelmes, szelíd, békességes, szorgalmas, kitartó, reményteli lélek lenni, mint Ő. Kalazanciust szokták így is nevezni: „a keresztény Jób”. Az ószövetségi Bibliában szerepel Jób, aki gazdag, tekintélyes, előkelő és vallásos ember volt. A Jóisten azonban megengedi, hogy csapások sújtsák. Vajon akkor is hűséges marad-e Hozzá, vagy lázad, kétségbeesik, elfordul, megtagadja Őt, mint az emberek oly sokan hasonló helyzetben? Az ószövetségi Jób hű maradt az Úrhoz, miként Kalazancius is türelemmel fogadta idős korában azt a rosszakarói által eredményezett balsorsot, mely a már felvirágzott rendjét, iskoláit sorvadásnak indította, rá pedig megvetést, elutasítást hozott. Sőt úgy halt meg, hogy nem lehetett már részese az újbóli megerősödésnek, kibontakozásnak. Mégis a hit, remény és szeretet embere tudott maradni. És lám, az eredmény nem maradt el, néhány évvel halála után jóra fordultak a folyamatok.
Csak nem szabad türelmetlenkednünk. A Jóisten kegyelme úgy is tud hatni, ha mi azt hisszük, hogy már nincs esélye a jó ügynek, hogy minden veszve van. Nagy kegyelemnek tartanám, ha valamit ebből a lelkületből én is megkaphatnék.

attila13

Kalocsán, az érsekség Kunszt József díjátadójának ünnepségén (2012)

Köszönöm szépen az interjút! Kívánom, hogy Isten áldása legyen munkádon és kísérjen utadon!

 

Weninger Endréné Erzsébet

Hozzászólások