1989-ben Larry Shaw amerikai fizikus a San Francisco-i tudományos múzeumban, az Exploratoriumban rávette néhány kollégáját, hogy március 14-én járkáljanak körbe-körbe, aztán egyenek egy pitét. A π-napnak elnevezett rendezvényt következő évben is megismételték, a kezdeményezéshez más intézetek is csatlakoztak, és néhány éven belül nemzetközi ünnep lett.

pi

A – (π) egy matematikában és fizikában használt valós szám, értéke egészen pontosan nem meghatározható. A “π” a kör kerületének és átmérőjének hányadosa. Mivel irracionális szám, tizedestört alakja végtelen, számjegyei nem ismétlődnek periódikusan. Archimédész görög tudós 22/7 alakban használta. Közelítő értéke: 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 …
Leggyakrabban a kör kerületének kiszámításánál használják, egységnyi sugarú kör kerülete π, kerekítve 3,14. Ez bármilyen kör esetében igaz.

A görög betű a π (perimetrosz, azaz kerület) szót rövidíti. Ezt a jelölést először William Jones használta 1707-ben, majd Leonhard Euler által 1737-ben lett igazán ismert. A π-t ritkábban Ludolph-féle számnak is nevezik, a német matematikus Ludolph van Ceulen tiszteletére, aki a π-nek minél több tizedesjegyét próbálta meghatározni. Számítógéppel nagyjából 2,7 trillión számjegyű pontosságig számolták ki az értékét, ami annyit jelent, hogy ha másodpercenként 1 számjegyet írnánk le, akkor 49.000 évig folytathatnánk. A π értéke egymillió tizedesjegyre kiszámolva itt látható.

Antalffy Yvette

Hozzászólások