ÖRÖMÚT – Életfilmtöredék

Az örömút egy katolikus ájtatosság, melyet általában a húsvét és pünkösd közötti időszakban gyakorolnak. A keresztúthoz hasonlóan stációkból áll, amelyek a föltámadás utáni újszövetségi eseményeket, és a föltámadt Krisztus tanítványaival való egy-egy találkozását örökítik meg. Ezeken az újszövetségi jeleneteken a keresztény hívek elmélkedhetnek. Ennek gyakorlásához elhelyeznek 14 állomást (stációt). Protestáns felekezetek nem gyakorolják. Állomásai (stációk) Jézus föltámad halottaiból A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket Jézus megjelenik Mária Magdolnának Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára Jézus megjelenik Tamásnak Jézus megjelenik...

Elolvasom